Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Kamer laat wetsvoorstellen toetsen door wetenschap


11 september 2020


Hoe kunnen wetenschappelijke inzichten worden gebruikt in het parlementaire proces? In samenwerking met Parlement en Wetenschap en de Vereniging van Universiteiten (VSNU) startte de Tweede Kamer daarvoor het pilotproject ‘gouden standaard’. Op dinsdag 8 september wisselden Kamerleden met wetenschappers van gedachten over de resultaten. Bram Eidhof van de Universiteit voor Humanistiek was bij de pilot betrokken, en testte het ‘Wetsvoorstel Aanscherping Burgerschapsonderwijs’,  samen met Tine de Moor van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 


Om de onderbouwing van voorstellen te verbeteren, kan de Kamer meer gebruikmaken van inzichten van wetenschappers. Op initiatief van de rapporteurs ‘Inzicht in Kwaliteit’, de Kamerleden Joost Sneller (D66), Bart Snels (GroenLinks), en VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg is daarom een methode ontwikkeld die het mogelijk maakt om wetenschappers mee te laten kijken met wets- en beleidsvoorstellen. De resultaten van het pilotproject werden tijdens de bijeenkomst op 8 september door Pieter Duisenberg overhandigd aan Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib.


De ‘gouden standaard’ is gestart als pilotproject van Parlement en Wetenschap, de VSNU en de Tweede Kamer. In Parlement en Wetenschap werkt de Tweede Kamer structureel samen met wetenschapsorganisaties om wetenschappelijke inzichten te gebruiken in het parlementaire proces.

Pilot ‘gouden standaard’ en artikel 3.1

Sinds januari 2018 schrijft de wet in artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet voor dat wetsvoorstellen moeten worden voorzien van een toelichting op de doelstellingen en doelmatigheid. Ook moet uit de toelichting duidelijk worden welke beleidsinstrumenten worden ingezet en wat de financiële gevolgen zijn voor het Rijk en maatschappelijke sectoren.


De afgelopen maanden bogen drie teams van twee wetenschappers zich over actuele wetsvoorstellen; de Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven (35247), de Wet aanscherping burgerschapsopdracht onderwijs (35352) en de Wet verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen (35366).


In de pilot stonden de volgende vragen centraal: Hoe kijk je als wetenschapper, met een artikel 3.1 CW-bril, naar de betreffende beleidsterreinen? Wat valt daarbij op als je kijkt naar de geformuleerde maatschappelijke opgave, doeltreffendheid en doelmatigheid? Wat kan beter vanuit wetenschappelijk perspectief? Welke aanvullende informatie kan de wetenschap aanleveren?


Bram Eidhof, docent onderzoeker Educatie aan de UvH, gaf een toelichting op zijn analyse van het wetsvoorstel over Burgerschapsonderwijs. Volgens hem waren de Tweede Kamerleden enthousiast. "De parlementsleden hebben er een handig instrument bij om beleid wetenschappelijk te kunnen toetsen. Ik hoop dat ze hier gebruik van gaan maken."

Bron: www. tweedekamer.nl


Lees ook: Kamer streeft naar meer 'evidence based' wetgeving (BNR Nieuws)

In samenwerking met Parlement en Wetenschap en de Vereniging van Universiteiten startte de Tweede Kamer het pilotproject ‘Gouden Standaard’ om wetsvoorstellen mede te laten toetsen door wetenschappers. Bram Eidhof van de Universiteit voor Humanistiek was bij de pilot betrokken.