Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Gaby Jacobs in Trouw: 'We zien belangstelling voor vragen over zingeving groeien'


19 september 2020


Trouw journalist Sjoerd Mulder verdiepte zich in de vraag: Wat doet de coronacrisis met de theologie in Nederland, en hoe reageert de theologie daarop? Hij sprak hiervoor ook met Gaby Jacobs, hoogleraar humanistisch geestelijke verzorging aan de Universiteit voor Humanistiek. Een artikel over het belang van levensbeschouwelijke vragen, en de actualiteit van thema's als lijfelijkheid, bezinning, schuld en de 'valse idealen van maakbaarheid'.


“Theologie is een soort ondertiteling bij de tijd, en als zodanig wordt ze nu zichtbaar." vertelt Ruard Ganzevoort, hoogleraar praktische theologie en decaan van de faculteit theologie (VU) aan Trouw. “Dan gaat het overigens niet zozeer om puur religieuze onderwerpen, maar vooral over de vele interessante theologische thema’s die te vinden zijn in deze crisis, vaak verscholen onder politieke onderwerpen.”


Hoogleraar Gaby Jacobs van de UvH beaamt dit: “Bij ons komen natuurlijk veel dezelfde vragen aan bod als bij de christelijke theologie, het gaat immers om levensbeschouwelijke vragen. En wij zien dat daar een enorme belangstelling voor is. Persoonlijke zingevingsvragen die ook betrekking hebben op de maatschappij, zoals het belang van verbindingen. Dat we na deze crisis niet weer zomaar terug moeten gaan naar het oude normaal, bijvoorbeeld (...) We hebben gezien hoe eenzaam en kwetsbaar mensen in verpleeghuizen zijn. We hebben ook de waarde ingezien van het lokale; er zijn kleine netwerkjes ontstaan van mensen die elkaar helpen, juist omdat iedereen op zichzelf teruggeworpen werd. Het is nu duidelijker dan ooit dat we als maatschappij op dat vlak iets te doen hebben.”


Door de crisis is ook het werk van geestelijk verzorgers zichtbaarder geworden. Na een rondgang langs verschillende wetenschappers, vaak ook betrokken bij opleidingen tot geestelijke verzorging, komt Trouw uit op vier thema's die steeds terugkeren in de gesprekken: lijfelijkheid, bezinning, schuld en de valse idealen van maakbaarheid.


Lees het hele artikel op de website van Trouw 'Theologen ondertitelen de crisis van deze tijd'.

Trouw-journalist Sjoerd Mulder verdiepte zich in de vraag: wat doet de coronacrisis met de theologie in Nederland, en hoe reageert de theologie daarop? Hij sprak hiervoor ook met Gaby Jacobs, hoogleraar humanistisch geestelijke verzorging aan de UvH.