Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Universitair docent Zorgethiek

Vacature 19-09


De Universiteit voor Humanistiek zoekt een: 

Universitair docent Zorgethiek

0,8 fte (= 30,4 uur/week)

Profiel

U bent goed thuis in de zorgethiek als interdisciplinair onderzoeksveld of bereid hierin te investeren. U kunt goed conceptueel denken en hebt aantoonbare interesse in de wisselwerking tussen theoretisch- en praktisch onderzoek en de wijze waarop normativiteit hierin een rol speelt. 

Plaats in de organisatie

De universitair docent Zorgethiek maakt deel uit van de leerstoelgroep Zorgethiek die een eigen Master ‘Zorgethiek en beleid’ verzorgt. De leerstoelgroep bestaat uit zes goed op elkaar ingespeelde wetenschappers die een hecht team vormen. Naast het bijdragen aan onderwijs en onderzoek van de leerstoelgroep participeert de universitair docent zorgethiek in de UvH als academische gemeenschap door middel van samenwerking met collega’s uit andere leerstoelgroepen.

Taken

 • Het uitvoeren en waar nodig verder ontwikkelen van wetenschappelijk onderwijs binnen de (pre)-Master ‘ Zorgethiek en beleid’. Dit betekent het zelfstandig of met collega’s verzorgen van colleges en werkgroepen, en het begeleiden van masterthesissen en promovendi;
 • Bijdragen aan het wetenschappelijk onderzoek van de leerstoelgroep Zorgethiek; 
 • (Met collega’s) publiceren in internationale peer-reviewed wetenschappelijk tijdschriften;
 • Bijdragen aan het verwerven van externe onderzoeksgelden;
 • Participeren in nationale en internationale onderzoeksnetwerken.

Vereisten 

 • Gepromoveerd in de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen of verpleeg-, gezondheids,- medische wetenschappen; 
 • Onderwijservaring op academisch niveau en in staat tot het geven van inspirerend onderwijs;
 • In het bezit van de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) of bereid deze op korte termijn te behalen;
 • Academische erkenning op grond van nationale en internationale wetenschappelijke publicaties;
 • Ervaring met het doen van zowel conceptueel als (kwalitatief) empirisch onderzoek, en  bereidheid om zich in één van beide richtingen door te ontwikkelen;
 • Bij voorkeur ervaring met het verwerven van externe onderzoeksgelden;
 • Goede actieve beheersing van Engels en Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Brede, interdisciplinaire en praktijkgerichte oriëntatie en inzetbaarheid;
 • Coöperatieve, flexibele instelling en een teamplayer;
 • Affiniteit met de humanistische traditie zoals uitgedrukt in de Preambule van het UvH Strategisch Plan 2017-2021 en de onderzoek agenda van de Universiteit voor Humanistiek

Wij bieden een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van 2 jaar. Bij gebleken geschiktheid en aanwezigheid van voldoende financiering/formatieruimte is er uitzicht op een vast dienstverband. De functie is ingedeeld als Universitair Docent niveau 2 in het Nederlandse Universitaire Functie Ordeningsysteem (salarisschaal 11 van CAO Nederlandse Universiteiten, van € 3.637,= tot € 4.978,= bruto per maand bij volledige werktijd van 38 uur per week). 

Indiensttreding uiterlijk per 1 januari 2020.


Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij prof. dr. Carlo Leget via c.leget@uvh.nl

Sollicitaties kunnen, samen met het curriculum vitae en publicatielijst, uiterlijk 21 september 2019 per e-mail worden gericht aan de afdeling Personeelszaken via pz@uvh.nl o.v.v. ‘vacature 19-09’. 


De UvH streeft naar diversiteit in de samenstelling van het personeel.


U bent goed thuis in de zorgethiek als interdisciplinair onderzoeksveld of bereid hierin te investeren. U kunt goed conceptueel denken en hebt aantoonbare interesse in de wisselwerking tussen theoretisch- en praktisch onderzoek en de wijze waarop normativiteit hierin een rol speelt.