Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Nieuwe landelijke website over geestelijke verzorging voor burgers en professionals


23 september 2019


Vanaf vandaag is er een website met algemene informatie over geestelijke verzorging: www.geestelijkeverzorging.nl. Mensen worden op allerlei momenten geconfronteerd met levensvragen – bijvoorbeeld bij ziekte, ouder worden, tijdens werk, in detentie of op uitzending. Op deze website vinden burgers en professionals wanneer, waar en hoe ze een beroep kunnen doen op geestelijke verzorging en in het bijzonder op de geestelijk verzorger.

Tot nu toe was informatie over geestelijke verzorging alleen versnipperd beschikbaar en met name binnen instellingen aanwezig, zoals in een ziekenhuis of bij defensie. De nieuwe website brengt alle relevante informatie bij elkaar en helpt ook bestuurders en beleidsmakers aan de juiste informatie om geestelijke verzorging in hun organisatie en daarbuiten in te zetten.


Door de subsidieregeling voor geestelijke verzorging in de thuissituatie is er landelijk meer aandacht ontstaan voor geestelijke verzorging. Dit roept bij burgers en professionals veel vragen op over wat geestelijke verzorging is. De website geestelijkeverzorging.nl geeft hier antwoord op. Het project, mogelijk gemaakt door Stichting Deo Volente en partners, voorziet in een enorme behoefte, aldus Moritz Pfähler, voorzitter van de beroepsvereniging voor geestelijk verzorgers (VGVZ).Pfähler: “In begrijpelijke taal uitleggen wat geestelijke verzorging is en wat een geestelijk verzorger doet, dat is ontzettend hard nodig. Het wordt al snel zweverig, maar de website heeft dat helemaal niet. Ook is het onderscheid tussen geestelijke verzorging en de geestelijk verzorger helder. Dat is echt een meerwaarde.”

Geestelijke verzorging en geestelijk verzorgers 

Geestelijke verzorging is zorg voor mensen met levensvragen. Omgaan met levensvragen doet ieder mens. Er is weer meer aandacht voor zingeving. Het gaat om alledaagse vragen: wat maakt voor iemand de dag de moeite waard, waar “doet iemand het voor”? En het gaat ook om de grote bestaansvragen van het leven: wie ben ik, wat is het goede? Levensvragen hebben raakvlakken met spiritualiteit, levensbeschouwing, inspiratie en waarden. Geestelijke verzorging dat biedt iedereen. Het gaat bijvoorbeeld om de ander het gevoel geven dat die ertoe doet, aandachtig luisteren naar een ander, samen stil staan bij iets belangrijks en een goed gesprek voeren over levensvragen. Geestelijk verzorgers maken van deze ondersteuning hun beroep. Je eigen levensvisie speelt daarbij een rol, die kan religieus zijn, maar dat hoeft niet.

Onderdeel van ons samenleven 

De website is onderdeel van het project ‘Profilering Geestelijke Verzorging’ dat door de Haagse Stichting Deo Volente is geïnitieerd en met diverse partners is opgepakt: Agora, Reliëf, SKGV, Stichting Even Anders, VGVZ en Vilans. In een periode van vier jaar wordt ingezet op grotere bekendheid van geestelijke verzorging met diverse middelen. Doel is dat in 2022 geestelijke verzorging weer een meer vanzelfsprekend onderdeel is van ons samenleven en men bekend is met de begeleiding die mogelijk is voor mensen met levensvragen.

Vanaf vandaag is er een website met algemene informatie over geestelijke verzorging: www.geestelijkeverzorging.nl. Mensen worden op allerlei momenten geconfronteerd met levensvragen – bijvoorbeeld bij ziekte, ouder worden, tijdens werk, in detentie of op uitzending. Op deze website vinden burgers en professionals wanneer, waar en hoe ze een beroep kunnen doen op geestelijke verzorging en in het bijzonder op de geestelijk verzorger.