Deze website maakt gebruik van cookies

Universitair Docent Onderzoekmethoden

Vacature 18-13

Universitair Docent Onderzoekmethoden voor de Humanistiek

Taakomvang 0,65 fte (circa 25 uur per week)

Profielschets

Een gepromoveerd methodoloog met aantoonbare onderwijservaring in methoden van vragenlijstonderzoek en praktijkgericht kwalitatief onderzoek en interesse in het verrichten van kwalitatief en/of kwantitatief methodologisch onderzoek. U bent bereid over de grenzen van uw eigen vakgebied te kijken en staat open voor het verder ontwikkelen van onderwijs dat past binnen het UvH-curriculum en aansluit bij het aan de UvH uitgevoerde onderzoek.

Het verband waarbinnen u werkt

U neemt deel aan de leerstoelgroep ‘Wetenschapstheorie, Methodologie en Onderzoeksleer’ (WMO). Uw werk staat echter niet los van onderwijs en onderzoek in de andere leerstoelgroepen. Het methodenonderwijs is afgestemd op het inhoudelijk onderwijscurriculum en ontwikkelingen in de humanistiek en methodologisch onderzoek staat mede ten dienste van onderzoek door collega’s uit andere leerstoelgroepen. 

Taken

 • Het uitvoeren en waar nodig verder ontwikkelen van wetenschappelijk onderwijs binnen het bachelor-, master- en, eventueel, PhD-traject (0,55 fte). Het gaat daarbij om het zelfstandig of met collega’s verzorgen van colleges, werkgroepen en practica (m.n. op het gebied van vragenlijstonderzoek, kwalitatief praktijkgericht onderzoek en onderzoeksethiek) en het begeleiden van bachelor- en masterscripties;
 • Het samen met collega’s verrichten en/of verder ontwikkelen van methodologisch onderzoek in het kader van het onderzoeksprogramma van de leerstoelgroep WMO. De werkzaamheden kunnen zowel kwalitatief als kwantitatief van aard zijn (0,1 fte). Toepassingsgebieden zijn onder meer zingeving en humanisering bij cliënten in de gezondheidszorg en ouderen;
 • Tezamen met collega’s publiceren in internationale, peer-reviewed tijdschriften; 
 • Eventueel het (gezamenlijk) schrijven aan voorstellen voor het verwerven van externe onderzoeksfinanciering, die kan worden ingezet voor uitbreiding van de aanstelling.

Functievereisten

 • Gepromoveerd (liefst op een sterk methodologisch proefschrift) in een sociaal wetenschappelijke discipline (sociologie, politicologie, culturele antropologie, communicatiewetenschappen en vergelijkbaar);
 •  Academische erkenning op grond van nationale en internationale publicaties in de onderzoeksmethodologie;
 • Onderwijservaring op academisch niveau en in staat tot het geven van inspirerend onderwijs;
 • Aantoonbare ervaring met universitair onderwijs op het gebied van onderzoeksmethoden;
 • In het bezit van de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) of bereid deze op termijn te behalen;
 • Ervaring met het gebruik van Atlas.Ti (of vergelijkbare software) en SPSS;
 • Brede, interdisciplinaire en praktijkgerichte oriëntatie en inzetbaarheid;
 • Coöperatieve instelling en bereidheid tot wetenschappelijke samenwerking;
 • Zo mogelijk ervaring met het verwerven van externe onderzoeksgelden;
 • Affiniteit met de humanistische levensbeschouwing.

Wij bieden een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar en 8 maanden met een proeftijd van 2 maanden. Deze functie is ingedeeld in het UFO-profiel Universitair Docent niveau 2 (salarisschaal 11 CAO Nederlandse Universiteiten, min. € 3545,= tot max. € 4852,= bruto per maand bij volledige werktijd van 38 uur per week). Indiensttreding bij voorkeur per 1 januari 2019.


Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij dr. W. van der Vaart, w.vandervaart@uvh.nl.


Sollicitaties, vergezeld van een curriculum vitae, kunnen uiterlijk 24 september 2018 per e-mail worden gericht aan de afdeling Personeelszaken pz@uvh.nl, o.v.v. ‘sollicitatie 18-13’. 

Tevens ontvangen wij graag een peer-reviewed Engelstalig wetenschappelijk artikel (met de kandidaat als eerste auteur) en contactgegevens van 2 referenten.


De UvH streeft naar diversiteit in de samenstelling van het personeel.

We zoeken een Een gepromoveerd methodoloog met aantoonbare onderwijservaring in methoden van vragenlijstonderzoek en praktijkgericht kwalitatief onderzoek en interesse in het verrichten van kwalitatief en/of kwantitatief methodologisch onderzoek.