Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Op werkbezoek bij Nederlandse militairen in Litouwen


17 september 2018


Een delegatie van het Humanistisch Verbond en de Universiteit voor Humanistiek was onlangs op werkbezoek bij de Nederlandse militairen in Litouwen, om zich te laten informeren over het werk van de humanistisch geestelijk verzorgers. "Er gebeurt zoveel achter de schermen om de internationale veiligheid te garanderen zonder dat we daar echt goed weet van hebben", aldus Elisabeth van Oostrum, portefeuillehouder humanistische geestelijke verzorging van het Humanistisch Verbond. 


Humanistisch raadsman Reinier leidde de delegatie rond langs alle onderdelen op het Duits/Nederlandse kamp in Rukla. Hier bevinden zich de onderdelen die zich inzetten om de NAVO partners te behoeden voor een interventie vanuit Rusland, uit solidariteit met de Baltische staten. Vanuit de Universiteit voor Humanistiek waren opleidingsdirecteur Anja Machielse en docente Carmen Schuhmann afgevaardigd.  Zo brachten zij een bezoek aan de Temporary Support Area (TSA) en hadden zij een gesprek met de Senior National Representative (SNR) van het Nederlandse detachement. Daarnaast spraken de deelnemers van het werkbezoek met individuele militairen over hun werk. Allen waren onder de indruk van de openhartige gesprekken met de militairen over het leven aan de oostgrens van Europa en de effecten hier van op hun leven thuis in Nederland.

Internationale samenwerking

De Nederlandse Defensie levert een bijdrage aan de versterkte militaire aanwezigheid van de NAVO in Litouwen, de zogeheten enhanced Forward Presence (eFP). Het gaat om ongeveer 250 militairen voor een multinationale battlegroup. Het bataljon waarvan Nederland deel uitmaakt staat onder Duitse leiding en is gestationeerd in Rukla. Door het zorgwekkende optreden van Rusland besloot de NAVO twee jaar geleden tot het sturen van extra militairen naar de Europese oostgrens. Het is een van de 'geruststellende maatregelen' voor de Oost-Europese bondgenoten.

Geestelijke begeleiding

Geestelijk verzorgers zijn overal waar militairen gaan, en beschikbaar voor individuele begeleiding van het personeel en hun thuisfront. Daarnaast organiseren zij ook bezinningsmomenten en geven zij commandanten gevraagd en ongevraagd advies. Er zijn ook buiten Nederland geestelijk verzorgers geplaatst, zoals op Curaçao.

Voor meer informatie kun je kijken op de site van het Humanistisch Verbond: https://www.humanistischverbond.nl/humanistische-geestelijke-begeleiding-defensie


Foto (door Erwin Kamp): Humanistisch raadsman Reinier met Elisabeth van Oostrum (portefeuillehouder humanistische geestelijke verzorging hoofdbestuur Humanistisch Verbond), Christa Compas (directeur Humanistisch Verbond), Anja Machielse (bijzonder hoogleraar en opleidingsdirecteur aan de Universiteit voor Humanistiek) en Carmen Schuhmann (universitair docent praktische humanistiek aan de Universiteit voor Humanistiek).

Een delegatie van het Humanistisch Verbond en de Universiteit voor Humanistiek was onlangs op werkbezoek bij de Nederlandse militairen in Litouwen, om zich te laten informeren over het werk van de humanistisch geestelijk verzorgers. "Er gebeurt zoveel achter de schermen om de internationale veiligheid te garanderen zonder dat we daar echt goed weet van hebben", aldus Elisabeth van Oostrum, portefeuillehouder humanistische geestelijke verzorging van het Humanistisch Verbond.