Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

De verhuizing van de verzorgingsstaat


6 september 2018


Op donderdag 13 september presenteren onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek en de Universiteit van Amsterdam de uitkomsten van een meerjarig onderzoeksproject naar de gevolgen van de decentralisaties van langdurige zorg, jeugdzorg en arbeidsmatige dagbesteding. Hun bevindingen zijn gebundeld in het jaarboek van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken met de titel De verhuizing van de verzorgingsstaat dat die middag verschijnt.


Hoe pakken de beloften van de decentralisaties uit in de praktijk? Sinds 2015 is een deel van verzorgingsstaat verhuisd naar de gemeenten. Die zouden dichter bij hulpbehoevende mensen kunnen komen. Gemeenten zouden beter weten aan wat voor langdurige zorg of jeugdzorg mensen behoefte hebben, of hoe ze willen ‘participeren’. Burgers zouden ook meer gaan zorgen voor mensen in hun nabijheid. Maatwerk, zelfredzaamheid, vertrouwdheid - dat waren een paar van de grote beloften van de nieuwe nabijheid. Hoe pakt dat uit in de praktijk? Lukt het professionals om mensen zelfredzamer te laten worden? 


Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit voor Humanistiek deden daar de afgelopen vier jaar uitvoerig onderzoek naar in het project 'De beloften van nabijheid'. Ze doen in dit boek onver­bloemd verslag. Ze analyseerden beleid, observeerden 127 ‘keukentafelgesprekken’ en interviewden tientallen professionals en cliënten in zes gemeenten.

Met bijdragen van Femmianne Bredewold, Jan Willem Duyvendak, Thomas Kampen, Evelien Tonkens, Loes Verplanke, Vicky Hölsgens, Marc Hoijtink, Mirjam de Rijk en Yoren Lausberg.

U kunt het jaarboek bestellen vanaf 13 september. De kosten zijn € 22,50 euro, exclusief verzendkosten.


Op donderdag 13 september presenteren onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek en de Universiteit van Amsterdam de uitkomsten van hun meerjarige onderzoeksproject naar de gevolgen van de decentralisaties van langdurige zorg, jeugdzorg en arbeidsmatige dagbesteding. Hun bevindingen zijn gebundeld in het jaarboek van het 'Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken' met de titel 'De verhuizing van de verzorgingsstaat' dat die middag verschijnt.