Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Onderzoeksrapport: vitale woongemeenschap ouderen ontstaat niet vanzelf

4 september 2017

Behoefte aan sociale contacten is voor ouderen vaak de reden om in een wooncomplex te gaan wonen. Deel uitmaken van een vitaal netwerk vergroot de zelfredzaamheid en draagt bij aan de kwaliteit van leven. Maar een vitale woongemeenschap ontstaat niet vanzelf. Onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek evalueerden een woonexperiment van Platform31 en presenteerden hun bevindingen.


Ouderen moeten langer zelfstandig blijven wonen en de meesten willen dat zélf ook graag. Dit brengt een nieuwe opgave mee voor woningcorporaties. Zij moeten, samen met gemeenten en zorgaanbieders, zorgen voor voldoende geschikte woningen waarin ouderen prettig kunnen leven. Veel corporaties concentreren zich daarbij op fysieke en materiële aspecten van het wonen. Voor ouderen zelf zijn sociale aspecten van de leef- en woonomgeving zeker zo belangrijk.

Tegen deze achtergrond heeft Platform31 het experiment ‘Vitale woongemeenschappen’ opgezet. Doel was meer kennis te krijgen over de sociale vitaliteit in wooncomplexen voor ouderen. Hoe kan die worden gestimuleerd, welke rol kunnen bewoners daar zelf in vervullen en welke professionele ondersteuning is daarbij nodig? Het experiment is uitgevoerd in tien wooncomplexen voor ouderen, verspreid over Nederland.

 

Onderzoekers Anja Machielse, Pien Bos en Wander van der Vaart van de Universiteit voor Humanistiek hebben het experiment geevalueerd. Zij onderzochten wat de mogelijkheden en grenzen zijn van het zelforganiserend vermogen van bewoners in wooncomplexen voor ouderen en wat de voorwaarden zijn voor een levendige woongemeenschap waarin onderlinge contacten gemakkelijk worden gelegd.

 

Het onderzoek laat zien dat bewoners behoefte hebben aan sociale contacten, een goede sfeer en veiligheid. Om de sociale kwaliteit van de leef-en woonomgeving te optimaliseren, hebben bewoners wel ondersteuning nodig van betrokken professionals die helpen de gemeenschapsopbouw op gang te brengen, te begeleiden en duurzaam te maken. 


DOWNLOAD onderzoeksrapport Vitale woongemeenschappen (u gaat naar de site van Platform31)


Lees ook:

In Trouw een artikel over het experiment: De gezelligheid in een seniorencomplex kan ook tegenvallen

In Tros Nieuwsshow (uitzending zaterdag 2 seotember) geeft bijzonder hoogleraar Anja Machielse een toelichting.

Behoefte aan sociale contacten is voor ouderen vaak de reden om in een wooncomplex te gaan wonen. Deel uitmaken van een vitaal netwerk vergroot de zelfredzaamheid en draagt bij aan de kwaliteit van leven. Maar een vitale woongemeenschap ontstaat niet vanzelf. Onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek evalueerden een experiment van Platform31 en presenteerden hun bevindingen.