Deze website maakt gebruik van cookies

De betekenis van vrijheid

11 september 2017


‘Ik bepaal zelf hoe ik mijn leven inricht.’ Deze woorden klinken vertrouwd, maar lijken al weer minder vanzelfsprekend dan enkele decennia geleden. Hoe komt dat? Laurens ten Kate is een van de gesprekspartners op een Diner Pensant, dat de Sichting Stimulering Vrijzinnig Gedachtegoed organiseert op 1 oktober aanstaande.


Tijdens het Diner Pensant kun je met een aantal denkers en deskundigen van gedachten wisselen over de betekenis van het woord vrijheid, over nieuwe betekenissen van humanisme en vrijzinnigheid in een tijd van zinzoekers en vrijdenkers. Religiewetenschapper Laurens ten Kate, universitair hoofddocent en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek, is een van de tafelgenoten, evenals ‘theoloog van het jaar’ Janneke Stegeman, filosoof des vaderlands’ René ten Bos, ‘en Enis Odaci, voorzitter Humanislam.


Bekijk het evenement op https://www.vrijzinnigen.nl/event/diner-pensant-vrijheid-onder-druk/

Laurens ten Kate is een van de gesprekspartners op een Diner Pensant, dat de Sichting Stimulering Vrijzinnig Gedachtegoed organiseert op 1 oktober.