Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

‘Ken uw patiënt’: Impressie Opening Academisch Jaar

Nederland Zorgland stelt in toenemende mate de patiënt centraal. Maar hoe doe je dat eigenlijk, als elke patiënt weer anders is, en ons zorgsysteem steeds ingewikkelder wordt? De master Zorgethiek en Beleid, waarin de nadruk ligt op relationele afstemming, gaat dit jaar van start aan de Universiteit voor Humanistiek. Dat werd maandagmiddag 2 september 2013 gevierd met een Opening van het Academisch Jaar over zorgpraktijken.

 

 

 

 

De viering werd geopend door rector Gerty Lensvelt-Mulders. Lees PDF-bestandhier haar openingsrede.

 

  

 

De keynote was van prof.dr. Bart Berden, hoogleraar ziekenhuisbeleid aan Tilburg University en bestuursvoorzitter van het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. De Nederlandse gezondheidszorg heeft internationaal een goede reputatie. Toch kan de zorg beter. Nog steeds vallen er wekelijks slachtoffers door medische fouten. Ook begint ons zorgstelsel aan verschillende kanten tegen beperkingen op te lopen. Zo is het aantal onterechte medische handelingen relatief erg hoog, en maken veel patiënten de hun voorgeschreven behandeling niet af. Hoe kun je daar als ziekenhuis meer aan doen?
“Ken uw patiënt”, is het advies van prof.dr. Bart Berden. “Als ziekenhuis mogen we in dit opzicht ook wel wat minder zelfingenomen zijn. Want kennis over de patiënt doen we niet alleen in het ziekenhuis op, maar vooral daarbuiten. Wat we nodig hebben is meer overleg met huisartsen en andere hulpverleners die patiënten buiten het ziekenhuis begeleiden. Dan kunnen we beter maatwerk leveren.” Het streven naar beter maatwerk staat volgens Berden niet op zich. “Dat moet gepaard gaan met flankerend beleid, zoals aandacht voor opvoeding, scholing en voorlichting, en een financiering die gericht is op kwaliteit in plaats van kwantiteit.” Berden gaf in zijn speech een overview van onderzoek naar beleid waarin de patiënt centraal gesteld wordt en het effect er van, en nodigde studenten uit hier meer onderzoek naar te doen.

 

Columns werden uitgesproken door masterstudente Zorgethiek en Beleid Sara Naghib en Jeannet van der Kamp, net afgestudeerd in de master. Naghib is arts  op de Intensive Care Kinderen (ICK) van het Erasmus Medisch Centrum. In een hightech omgeving neemt ze dagelijks beslissingen over patiënten wier leven afhankelijk is van apparatuur. Wat kun je dan doen om de zorgen van patiënten te blijven opsporen? Lees PDF-bestandhier de column.

 

Jeannet van der Kamp verdiepte zich in de zorgformule van de Amerikaanse Fred Lee, voormalig ziekenhuisbestuurder en medewerker van Disney University: Hoe zit dat met de relatie tussen zorgverleners en patiënten? Lees PDF-bestandhier de column.

 

Muziek werd verzorgd door Joanne Vissers en Jaap Bouma.

 


 

Nederland Zorgland stelt in toenemende mate de patiënt centraal. Maar hoe doe je dat eigenlijk, als elke patiënt weer anders is, en ons zorgsysteem steeds ingewikkelder wordt? De master Zorgethiek en Beleid, waarin de nadruk ligt op relationele afstemming, gaat dit jaar van start aan de Universiteit voor Humanistiek. Dat werd maandagmiddag 2 september 2013 gevierd met een Opening van het Academisch Jaar over zorgpraktijken.