Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

VSNU erkent Basiskwalificatie Onderwijs van UvH

De Universiteit voor Humanistiek kan zich aansluiten bij de wederzijdse erkenning van de regelingen BasisKwalificatie Onderwijs (BKO) van de Nederlandse universiteiten. Na een audit heeft de Vereniging van Nederlandse Universiteiten VSNU hiervoor een positief advies afgegeven.

 

De Basiskwalificatie Onderwijs beoogt het pedagogisch-didactisch niveau van docenten aan universiteiten te borgen op het gebied van onderwijsontwikkeling, -uitvoering en -organisatie. De Nederlandse universiteiten hebben met elkaar afgesproken dat ze deze professionaliseringsarrangementen van elkaar erkennen. Gecertificeerde docenten worden zonder nadere toetsing door alle deelnemende instellingen erkend als gekwalificeerd docent in het academisch onderwijs.

 

De Universiteit voor Humanistiek had de VSNU verzocht zich te mogen aansluiten bij de regeling. De universiteit heeft met het ministerie prestatieafspraken gemaakt over het percentage gekwalificeerde docenten in 2016. Om hiervoor in aanmerking te komen had een audit plaats. De audit is uitgevoerd door dr. Hanno van Keulen met medewerking van drs. Riekje de Jong, beiden verbonden aan de Universiteit Utrecht.

 

Op 9 juli 2012 zijn door dr. Hanno van Keulen gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de UvH uit bestuur, organisatie van het kwalificatietraject, deelname aan het traject en toetsing. Al op 13 juli kreeg de UvH het heuglijke nieuws dat een positief advies is afgegeven: de regeling Basiskwalificatie Onderwijs van de Universiteit voor Humanistiek is geborgd op instellingsniveau; is substantieel, en wordt serieus getoetst. De komende jaren zal het BKO traject worden gecontinueerd. Het CvB ziet toe op de regeling en faciliteert deelname aan het BKO traject.

 

Informatie: Marco Otten, coördinator van het traject, m.otten@uvh.nl.

De Universiteit voor Humanistiek kan zich aansluiten bij de wederzijdse erkenning van de regelingen BasisKwalificatie Onderwijs (BKO) van de Nederlandse universiteiten. Na een audit heeft de Vereniging van Nederlandse Universiteiten VSNU hiervoor een positief advies afgegeven.