Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Academisch jaar geopend met reflectie op marktwaarden

Op maandag 3 september 2012 opende de nieuwe rector Gerty Lensvelt-Mulders het academisch jaar 2012-2013 van de Universiteit voor Humanistiek. De feestelijke bijeenkomst in de Pieterskerk had als thema ‘Marktwaarden’. Hoe kun je als maatschappelijke organisatie opereren op de markt en trouw blijven aan je eigen waarden? Gastspreker was Theo Camps, directievoorzitter van Berenschot Groep en hoogleraar Organisatiekunde en bestuurskunde aan de TiasNimbas Business School.

 

Openingsrede

“De Universiteit voor Humanistiek is een organisatie met een publieke taakstelling, die daarnaast moet opereren in de markt om, zoals we dat soms zeggen ‘gezond vlees op de botten te kunnen hebben’”, aldus Gerty Lensvelt. “Ook onze universiteit zal de komende jaren meer en meer gaan opereren in het spanningsveld tussen civil society, markt en overheid. Ook aan ons wordt gevraagd onze waarden onder de loep te nemen en ze te confronteren met eisen die deze tijd stelt.”

Dat vraagt van de UvH een bijzondere inspanning. “De UvH heeft een sterk profiel, en een stevig fundament door de mensen die bij haar werken en de studenten die bij haar studeren. (…) Ik ben overtuigd van haar toegevoegde waarde binnen het uitgebreide stelsel voor hoger onderwijs in Nederland. Ik wil mijn rectoraatperiode gebruiken om samen met het nieuwe management team nog creatiever naar onszelf te leren kijken en actief op zoek te gaan naar mogelijkheden en kansen die deze agenda’s ons bieden. Dat zal ons tot een interessantere partner maken in onderzoek en valorisatie en een nog leukere plek om te studeren.”

 

PDF-bestandLees hier de rede van rector prof.dr. Gerty Lensvelt-Mulders.

Lezing Theo Camps

De gastlezing werd verzorgd door prof.dr. Theo Camps, directievoorzitter van de Berenschot Groep en hoogleraar Organisatiekunde en bestuurskunde aan de TiasNimbas Business School in Tilburg. In zijn lezing ging hij in op het karakter van dienstbare organisaties als universiteiten, en het belang en de betekenis van vertrouwen voor leiderschap. Camps: “Het gaat om onderling vertrouwen intern, vertrouwen tussen de eigen organisatie en samenwerkingspartners; vertrouwen van de top in rest van de organisatie en vertrouwen van de rest in de top. Vertrouwen is een ingewikkeld mechanisme. Het heeft alles te maken met de oprechte aandacht voor mensen waar bijvoorbeeld Stafford Beer over spreekt.”

“Het lastige van vertrouwen is dat het een containerbegrip is, een feel good word waar je niets tegen kunt hebben. Om het begrip vertrouwen organisatorisch hanteerbaar te maken is het goed om het begrip te ontleden in een aantal samenstellende delen. De vertrouwensbarometer stijgt en daalt op basis van vier dimensies. Deze vormen als het ware de index voor vertrouwen.”

In dit verband noemde Camps in de eerste plaats (competence) competentie. (“Kun je wat je moet kunnen? Beschik je over de vereiste kennis en vaardigheden?”) In de tweede plaats (predictability) voorspelbaarheid. (“Doe je wat je zegt? Hou je je aan je woord?”) In de derde plaats (familiarity) verwantschap. (“Delen we dezelfde waarden? Horen we bij elkaar?”) En tot slot (control) stuurbaarheid. (“Heb ik binnen de samenwerkingsrelatie voldoende zeggenschap? Wordt er niet over mij heen gelopen?”) Camps: “Als de organisatie erin slaagt om deze vier dimensies op een goed niveau toe houden dan is de belangrijkste voorwaarde voor een effectieve organisatie vervuld. En met effectief wordt bedoeld: een organisatie die in staat is om de eigen koers te bepalen en te realiseren middels interne en externe samenwerking.”

 

MS Word-bestandLees hier de bijdrage van Theo Camps.

Columns

Columns werden verzorgd door masterstudenten Tobias Karsten en Heleen van der Meulen. Wat gebeurt er met je idealen als je gaat stage lopen of werken, als je op zoek gaat naar jouw (professionele) rol in een organisatie? Tobias Karsten liep stage in geestelijke verzorging in een verpleeghuis, Leendert Meeshuis. Heleen van der Meulen is tevens juriste en liep stage bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

 

PDF-bestandLees hier column Tobias Karsten.
MS Word-bestandLees hier de column van Heleen van der Meulen.

 

Muziek werd verzorgd door Jacarandá.

Op maandag 3 september 2012 opende de nieuwe rector Gerty Lensvelt-Mulders het academisch jaar 2012-2013 van de Universiteit voor Humanistiek. De feestelijke bijeenkomst in de Pieterskerk had als thema ‘Marktwaarden’. Hoe kun je als maatschappelijke organisatie opereren op de markt en trouw blijven aan je eigen waarden? Gastspreker was Theo Camps, directievoorzitter van Berenschot en hoogleraar Tias Nimbas.