Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Organisaties in kritisch perspectief

Vijf masterclasses anders denken over organisaties 

De Universiteit voor Humanistiek organiseert een reeks masterclasses waarin de zoektocht centraal staat naar alternatieve vormen van organiseren en organisaties. Gastsprekers Martijn Simons, Remmelt Schuuring, Ruud KaulingfreksJeroen Veldman en Femke Kaulingfreks buigen zich over dit vraagstuk. In hun masterclasses onderzoeken zij welke andere manieren er zijn van organiseren als alternatief voor het klassieke bedrijf. 


Aan de hand van deze alternatieven gaan we op zoek wat dit voor ons betekent. Wat is er voor nodig om mee te werken aan nieuwe vormen van organiseren? Hoe kunnen we organisaties veranderen en beïnvloeden vanuit een humanistiek perspectief? 

Doel van de masterclasses is om anders denken van organisaties (in profit en non-profit) te bewerkstelligen. 


Filosofeer, reflecteer en discussieer mee over de (on)zin van organisaties tijdens deze gratis masterclasses. Wel graag aanmelden via onderstaande link

Vanaf 12 mei tot 16 juni elke vrijdagmiddag van 12.30 - 15.15 uur, op de Universiteit voor Humanistiek


Wat is jouw probleem? Over Kennis en consultancy - 12 mei 2017

Martijn Simons begint de reeks met de betekenis van kennisorganisaties. Het grootste gedeelte van onze economie is gebaseerd op kennis en diensten. Dit vraagt om andere manieren van organiseren, ook stelt kennis andere eisen aan organisaties. In deze masterclass gaat Martijn in op kennisgemeenschappen en gezamenlijk creëren van kennis. 

Martijn Simons studeerde filosofie in Amsterdam (UvA) en Kritische Organisatie- en Interventiestudies aan de Universiteit voor Humanistiek (UvH). De combinatie van filosofie en organisatiestudies inspireert hem anders te denken over werk en organisaties. Martijn is werkzaam als zelfstandig coach, trainer, veranderaar en tevens adviseur bij Vilans

COÖPERATIES en Organiseren van onderop                      - 19 mei 2017

Remmelt Schuuring spreekt in deze masterclass over de kracht van coöperaties. Remmelt werkte jarenlang in de schoonmaakbranche, maar vond deze te veel op geld belust. Bovendien werden de schoonmakers in zijn ogen slecht behandeld. Daarom richtte hij werknemerscoöperatie Schoongewoon op. Hier zijn de schoonmakers eigenaar van het bedrijf en beslissen ze zelf hoe ze het werk aanpakken. De coöperatie is een organisatievorm die een lange geschiedenis heeft en een hele andere vorm van organiseren inhoudt. De werkers organiseren zichzelf en delen alle aspecten van de organisatie. Remmelt vertelt wat er voor nodig is om coöperaties succesvol te laten zijn. 


Corporate capitalism and broad systemic risk  - 2 juni 2017

Jeroen Veldman onderzoekt in deze masterclasses corporaties. Corporaties zijn opgekomen in de 19e eeuw als een merkwaardige juridisch construct dat vol zit met tegenstellingen en die zichtwaar worden in hun functioneren. Evengoed zijn corporaties de meest voorkomende economische organisaties. Jeroen laat zien hoe de interne tegenstellingen van de corporatie doorwerken in hun functioneren. Jeroen Veldman is onderzoeker bij Cass Business School, City University in Londen. Hij is geïnteresseerd in de manier waarop de historische ontwikkeling van de bedrijfsvorm kan worden begrepen vanuit het perspectief van organisatiestudies en hoe dit uitwerkt in en tussen discoursen van wet, financiën, accounting, politiek, corporate en public governance.  


Inside job - 9 juni 2017

Deze keer staat de documentairefilm Inside Job (2010) centraal. Inside job gaat over de financiële crisis die ontstaat aan het einde van de 21e eeuw. Regisseur Charles Fergusson geeft met deze film een heldere analyse van de economische crisis en de rol van ethiek in organisaties (of juist het gebrek ervan). De ethische aspecten van de economische crisis blijken nog steeds leidend te zijn in grote corporaties. Onder leiding van Ruud Kaulingfreks is er na afloop van de film een nabespreking. Ruud Kaulingfreks is universitair hoofddocent aan de Universiteit voor Humanistiek. Zijn aandacht gaat uit naar organisatie ontwikkeling, strategisch management, innovatie, esthetica en kritische organisatiestudies. 

Straatpolitiek - 16 juni 217

In de laatste bijeenkomst bespreekt Femke Kaulingfreks jeugdprotesten en unruly politics. In protestbewegingen organiseren jongeren zich vanuit een ander burgerschap idee dat ook consequenties heeft voor de wijze van organiseren. Het gaat hier om een vorm van politiek bedrijven dat zich buiten de geaccepteerde regels plaatst: unruly politics. 

Femke Kaulingfreks is politiek filosoof en antropoloog en is verbonden aan de vakgroep antropologie van de Radboud Universiteit te Nijmegen. Ze schreef Uncivil Engagement and Unruly Politics (2015). In het najaar van 2017 verschijnt haar nieuwe boek Straatpolitiek


Praktische informatie 


Vanaf 12 mei tot 16 juni elke vrijdagmiddag van 12.30 - 15.15 uur, op de Universiteit voor Humanistiek

Adresgegevens van de Universiteit voor Humanistiek en routebeschrijving vind je hier


Aanmelden 

De masterclasses zijn gratis, maar er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Meld je dus snel aan via onderstaande button!

Gastheer van de bijeenkomsten is organisatiefilosoof Ruud Kaulingfreks, voor vragen over de reeks kun je een mail sturen naar Ruud Kaulingfreks