Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Evelien Tonkens wordt lid van Adviescommissie 'Versterking weerbaarheid democratische rechtsorde'

Evelien Tonkens

10 oktober 2022


Prof.dr. Evelien Tonkens, hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector, wordt lid van een adviescommissie die onderzoek gaat doen naar de ontwikkeling van (politieke) polarisatie, radicalisering en extremisme en hoe dit effect heeft op de democratische rechtsorde. De onafhankelijke Adviescommissie Versterken weerbaarheid democratische rechtsorde is ingesteld door de ministerraad, op voorstel van ministerie van Binnenlandse Zaken, en staat onder leiding van burgemeester Ahmed Marcouch. In het najaar van 2023 brengt ze advies uit.


Tegenstellingen tussen burgers en een kritische houding richting overheid en politiek horen bij een gezonde democratische rechtsorde. Wanneer worden uitingen problematisch omdat zij mogelijk het vrije publieke debat en daarmee de democratische rechtsorde onder druk zetten? Welke rol spelen internet en sociale media hierbij? Wat zijn de randvoorwaarden die nodig zijn voor mensen om meer gevoel van vertrouwen en verbinding te ervaren? Wat kunnen overheid en politiek hierin doen?


De ministerraad heeft de commissie gevraagd om een breed onderzoek uit te voeren naar verschillende thema's die gaan over onze democratische rechtsorde, zoals de afname van het vertrouwen, polarisatie, radicalisering, extremisme, maatschappelijke scheidslijnen en versterking van de democratische rechtsstaat.


De volgende leden zijn voorgedragen voor benoeming:


  • de heer prof. dr. P. Dekker
  • mevrouw M.J.J. van den Anker
  • de heer prof. dr. R. Vliegenthart
  • de heer J.J. de Voogd 
  • mevrouw S. El Fizazi
  • de heer drs. F.J.J. Geraedts
  • mevrouw prof. dr. E.H. Tonkens
  • de heer dr. G.M. van Buuren
  • mevrouw N. van Weezel

Bron

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/nieuws/2022/10/07/start-adviescommissie-versterken-weerbaarheid-democratische-rechtsorde

Prof.dr. Evelien Tonkens, hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector, wordt lid van een adviescommissie die onderzoek gaat doen naar de ontwikkeling van (politieke) polarisatie, radicalisering en extremisme en hoe dit effect heeft op de democratische rechtsorde.