Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Onderzoek naar de betekenis van religie bij slachtoffers van mensenhandel

Voorkant van rapport A Question of Faith

14 oktober 2021


Kennis over religie en spiritualiteit is essentieel in de omgang met migranten van West-Afrikaanse afkomst. Zo blijkt uit een onderzoek naar de betekenis van religie bij slachtoffers van mensenhandel in Nederland waaraan de Universiteit voor Humanistiek heeft meegewerkt. Het rapport ‘A Question of Faith’ is in te zien op de website van het Centrum tegen Kinder- en Mensenhandel.


Het Centrum tegen Kinder- en Mensenhandel (CKM) zet zich al jaren in voor een efficiëntere aanpak van West-Afrikaanse mensenhandel. In de praktijk zien zij dat mensenhandelzaken vaak vroegtijdig geseponeerd worden. Een eerder onderzoek liet zien dat West-Afrikaanse slachtoffers mogelijk vanwege religieuze rituelen geen verklaringen durven af te leggen over wat zij hebben meegemaakt.

Kennis over religie en spiritualiteit is essentieel

De conclusie van het nieuwe onderzoeksrapport A Question of Faith is dat kennis over religie en spiritualiteit essentieel is in de omgang met migranten van West-Afrikaanse afkomst die mogelijk het slachtoffer zijn van mensenhandel. Een cultuur-sensitieve benadering waarin kennis over religie en spiritualiteit wordt meegenomen zal bijdragen aan het versterken van vertrouwen tussen de doelgroep en de opsporing en hulpverlening.


Het onderzoek is uitgevoerd door prof. dr. Laurens ten Kate van de Universiteit voor Humanistiek in samenwerking met het Centrum tegen Kinder- en Mensenhandel  en het Afrika-StudieCentrum van de Universiteit Leiden, ondersteund door het Leger des Heils Amsterdam.

Meer informatie

Lees meer op de website van het CKM. Hier kunt u ook het onderzoeksrapport en de Nederlandse oplegger downloaden.


‘A Question of Faith’: een verkennend onderzoek naar de rol en betekenis van religie en de religieuze belevingswereld in de levens van West-Afrikaanse Migranten in Nederland.

UvH werkte mee aan een onderzoek naar de betekenis van religie bij slachtoffers van mensenhandel in Nederland: A Question of Faith.