Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Annika Smit benoemd als bijzonder hoogleraar ‘Weerbaarheid bij de politie’


26 oktober 2021


Annika Smit is benoemd als bijzonder hoogleraar ‘Weerbaarheid bij de politie’ aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Zij is lector Weerbaarheid aan de Politieacademie. De leerstoel is ingesteld door de politie. De Politieacademie en de Universiteit voor Humanistiek beogen samen onderzoek uit te voeren dat bijdraagt aan een weerbare politie. 


Weerbaarheid betekent voor politiemensen een dubbele uitdaging: in kritische situaties moeten ze zelf overeind blijven, terwijl ze ook moeten handelen in het belang van anderen. Zij moeten een goede afweer hebben om zich te beschermen tegen (fysieke) dreiging, leed en verdriet. Tegelijk moeten ze zich openstellen voor burgers om rechtvaardig te kunnen handelen. Politiemensen schakelen voortdurend tussen verschillende perspectieven, in een breed spectrum van afweer tot ontvankelijkheid. Hoe dit schakelmechanisme werkt, staat centraal in het onderzoek van deze bijzondere leerstoel.


Annika Smit: “Politiemensen dienen de samenleving en daarmee de burger, die op het ene moment een dreiging kan zijn en op het volgende moment hulp van de politie nodig heeft. Zo moeten politiemensen, soms in een splitsecond, onbekende situaties beoordelen, zichzelf en collega’s zoveel mogelijk bescherming bieden en tegelijkertijd ontvankelijk blijven voor wat diezelfde burgers meemaken en wat hen beweegt. Hoe politiemensen dit (leren) doen en daarbij zelf als mens goed blijven functioneren, staat centraal in het onderzoek van de leerstoel.” 


“We zijn verheugd over deze benoeming”, vertelt prof. dr. Anja Machielse, hoogleraar Humanisme en Sociale Weerbaarheid aan de Universiteit voor Humanistiek. “Weerbaarheid verwijst naar de relatie tussen individuen en de sociale omgeving, en naar de morele vragen die zich daarbij voordoen. Het onderzoek van de leerstoel spitst zich toe op morele processen in politieteams die zinvol willen handelen in moeilijke omstandigheden. De leerstoel draagt daarmee bij aan de missie van de Universiteit voor Humanistiek om een rechtvaardige en humane samenleving te bevorderen.” "Dit is een mooie stap", beaamt Paul Moss, teamchef Onderzoek aan de Politieacademie. "De samenwerking met de Universiteit voor Humanistiek past in ons streven naar verbinding met andere universiteiten en hogescholen." 


Dr. Annika Smit werkt sinds 2016 als Lector Weerbaarheid bij de Politieacademie en was onder andere verantwoordelijk voor de onderzoeksportefeuille van het Programma Versterking Professionele Weerbaarheid van de politie. Zij publiceerde over hoe politiemensen presteren in kritische omstandigheden, zowel vanuit het perspectief van vakmanschap (politieel handelen) als duurzame inzetbaarheid (welzijn en gezondheid). 


De Politieacademie zorgt via onderwijs, onderzoek en kennis voor de versteviging en de vernieuwing van het vakmanschap van de politie. 


Annika Smit is benoemd als bijzonder hoogleraar ‘Weerbaarheid bij de politie’ aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Zij is lector Weerbaarheid aan de Politieacademie. De leerstoel is ingesteld door de politie. De Politieacademie en de Universiteit voor Humanistiek beogen samen onderzoek uit te voeren dat bijdraagt aan een weerbare politie.