Deze website maakt gebruik van cookies

Meer informatie>

Universitair docent onderzoekmethoden

Vacature 17-05


De UvH zoekt kandidaten voor de functie van: 


Universitair Docent  (v/m)

Onderzoekmethoden voor de humanistiek

Taakomvang 0,80 fte


Profielschets

De Universiteit voor Humanistiek (UvH) is een kleine, zelfstandige universiteit waar sociale- en geesteswetenschappen zijn verenigd in een faculteit. Dit maakt het onderzoek multidisciplinair van aard. De complexe vraagstukken rondom zingeving en humanisering van de samenleving vragen om mixed-method designs. Wij zoeken, ter versterking van onze onderzoeksgroep, een gepromoveerde methodoloog met aantoonbare ervaring met empirisch mixed-methods onderzoek, met bijzondere nadruk op de kwalitatieve kant ervan, en die  affiniteit heeft met het ontwikkelen en testen van multi-disciplinaire designs en methoden van dataverzameling. U bent breed inzetbaar en bereid over de grenzen van uw eigen vakgebied te kijken. U staat open voor het ontwikkelen van onderwijs dat past binnen het UvH-curriculum en aansluit bij het aan de UvH uitgevoerde onderzoek.


Het verband waarbinnen u werkt

U neemt deel aan de leerstoelgroep ‘Wetenschapstheorie, Methodologie en Onderzoeksleer’ (WMO). Uw werk staat echter niet los van onderwijs en onderzoek in de andere leerstoelgroepen. Methodologisch onderzoek staat ten dienste van het versterken van het inhoudelijk onderzoek van collega’s uit andere leerstoelgroepen, maar u houdt zich daarnaast expliciet bezig met het versterken van methoden en designs voor de Humanistiek als zelfstandig onderzoeksveld. Het methodenonderwijs is afgestemd op het inhoudelijk onderwijscurriculum en ontwikkelingen in de humanistiek.


Taken


 • Initiëren, ontwikkelen en uitvoeren van wetenschappelijk onderwijs binnen het bachelor-, premaster, master- en/of PhD-traject. Het gaat daarbij niet alleen om het zelfstandig of met collega’s ontwikkelen en verzorgen van collegereeksen en werkgroepen, maar ook om taken als begeleiding van scripties, stages en proefschriften.
 • Verrichten van methodologisch onderzoek. Empirisch onderzoek in de humanistiek betreft vaak onderzoekspopulaties in moeilijke sociale, organisatorische of maatschappelijke omstandigheden. Het ontwikkelen van onderzoeksdesigns en dataverzamelingsmethoden specifiek voor dergelijke groepen - en het samenbrengen van interpretatieve en gestructureerde benaderingen -  is daarom focus van onderzoek.  
 • Publiceren in internationale, peer-reviewed tijdschriften; deelname aan internationale wetenschappelijke congressen; verwerven van externe onderzoeksfinanciering.
 • Valorisatietaken zoals het verrichten van opdrachtonderzoek, het leggen en onderhouden van contacten met maatschappelijke partijen en het uitbreiden en onderhouden van nationale en internationale onderzoeksnetwerken.


Functievereisten


 • Gepromoveerd (als methodoloog) in een sociaal wetenschappelijke discipline (sociologie, politicologie, culturele antropologie, communicatiewetenschappen) of de empirische filosofie. 
 • Kennis van en ervaring met het gebied van discourse analyse, conversatie-analyse, interactie-analyse, narratief onderzoek, en/of andere vormen van inhoudsanalyse.
 • Academische erkenning op grond van gezaghebbende nationale en internationale publicaties in de onderzoeksmethodologie.
 • Aantoonbare vaardigheden in het uitvoeren van kwalitatief en kwantitatief empirisch onderzoek.
 • Ervaren in het gebruik computerondersteunde kwalitatieve data-analyse en SPSS.
 • Affiniteit met het beheren en up-to-date houden van software voor data-analyse.
 • Ruime onderwijservaring op academisch niveau en in staat tot het geven van inspirerend onderwijs.
 • Aantoonbare ervaring met universitair onderwijs op het gebied van onderzoeksmethoden.
 • In het bezit van de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) of bereid deze binnen twee jaar te behalen.
 • Beheersing van het Nederlands en het Engels en in staat om in beide talen te doceren.
 • Brede, interdisciplinaire en praktijkgerichte oriëntatie en inzetbaarheid.
 • Coöperatieve instelling en bereidheid tot wetenschappelijke samenwerking.
 • Affiniteit met de humanistische levensbeschouwing.
 • Zo mogelijk ervaring met promotiebegeleiding.
 • Zo mogelijk ervaring met het verwerven van externe onderzoeksgelden.

Wij bieden een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van 3 jaar met een proeftijd van 2 maanden. Bij goed functioneren en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden is er uitzicht op een vast dienstverband. Deze functie is ingedeeld in het UFO-profiel Universitair Docent niveau 2 (salarisschaal 11 CAO Nederlandse Universiteiten, min. € 3475,= tot max. € 4757,= bruto per maand bij volledige werktijd van 38 uur per week). Indiensttreding bij voorkeur per 1 januari 2018.


Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij dr. W. van der Vaart, w.vandervaart@uvh.nl


Sollicitaties, vergezeld van een curriculum vitae, kunnen uiterlijk 22 oktober 2017 per e-mail worden gericht aan de afdeling Personeelszaken pz@uvh.nl, o.v.v. ‘sollicitatie 17-05’. 

Tevens ontvangen wij graag een peer-reviewed Engelstalig wetenschappelijk artikel (met de kandidaat als eerste auteur) en contactgegevens van 2 referenten.


De UvH streeft naar diversiteit in de samenstelling van het personeel.

Wij zoeken, ter versterking van onze onderzoeksgroep, een gepromoveerde methodoloog met aantoonbare ervaring met empirisch mixed-methods onderzoek, met bijzondere nadruk op de kwalitatieve kant ervan, en die affiniteit heeft met het ontwikkelen en testen van multi-disciplinaire designs en methoden van dataverzameling. U bent breed inzetbaar en bereid over de grenzen van uw eigen vakgebied te kijken. U staat open voor het ontwikkelen van onderwijs dat past binnen het UvH-curriculum en aansluit bij het aan de UvH uitgevoerde onderzoek.