Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Oratie Sawitri Saharso: Wat nodig is om samen te leven met verschillende morele waarden


27 oktober 2017


Bijna de helft van de autochtone Nederlanders gelooft dat de verschillende culturen en religies in Nederland niet vreedzaam met elkaar kunnen samenleven vanwege verschillen in waarden. Hoe kunnen we met deze waardenverschillen omgaan? Sawitri Saharso bespreekt vandaag in haar oratie Gloedvol samenleven in morele diversiteit wat er moet gebeuren om goed samen te leven in morele diversiteit. Een verkorte versie is na te lezen op het platform Sociale Vraagstukken. 


In haar oratie betoogt Sawitri Saharso dat de overheid voor dit samenleven de randvoorwaarden kan scheppen met meer zorgzaam en inclusief beleid, maar dat goed samenleven in morele diversiteit ook vraagt om burgers, die compassie hebben met elkaar en in staat zijn om zonder afstand te nemen van de eigen zienswijze over het eigen zelfbetrokken perspectief heen te zien. 


PDF-bestandDownload oratie


Sawitri Saharso is socioloog en persoonlijk hoogleraar Burgerschap en Morele Diversiteit aan de Universiteit voor Humanistiek en universitair hoofddocent bij de afdeling Sociologie van de Vrije Universiteit. Eerder was zij onder meer bijzonder hoogleraar Intercultureel Bestuur bij de vakgroep Bestuurskunde van de Universiteit Twente en gasthoogleraar Democracy and Difference in Europe bij de vakgroep Politicologie van de Universiteit Wenen. Zij is hoofdredacteur van het tijdschrift Comparative Migration Studies. Zij heeft veel gepubliceerd over migratie, gender en waardenconflict.


Lees ook Gloedvol samenleven in morele diversiteit op www.socialevraagstukken.nl.

Bijna de helft van de autochtone Nederlanders gelooft dat de verschillende culturen en religies in Nederland niet vreedzaam met elkaar kunnen samenleven vanwege verschillen in waarden. Hoe kunnen we met deze waardenverschillen omgaan? Sawitri Saharso bespreekt in haar oratie Gloedvol samenleven in morele diversiteit wat er moet gebeuren om goed samen te leven in morele diversiteit.