Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Financiering voor onderzoek naar burgerinitiatieven

9 oktober 2017


Onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek kregen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) financiering toegekend voor onderzoek naar duurzame burgerinitiatieven. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met verschillende maatschappelijke partners.


Onderzoekers konden in een call van NWO (VerDuS SURF Pop Up 2017, 1ste ronde) financiering aanvragen voor kleine, kortlopende projecten die passen binnen de thematiek van het zogenaamde VerDuS-programma Smart Urban Regions of the Future (SURF). In het programma staan vijf maatschappelijke opgaven centraal rondom ruimte, wonen, bereikbaarheid, economie en bestuur.


NWO kon in deze ronde vier van de veertien ingediende aanvragen financieren, over coöperatief wonen, grondbeleid, duurzame burgerinitiatieven, en een tool voor multi-stakeholder businessmodellen. Een daarvan is ingediend onder leiding van prof.dr. Evelien Tonkens, hoogleraar Burgerschap en humanisering van de publieke sector van de Universiteit voor Humanistiek.


Het project heet voluit: Duurzame burgerinitiatieven en democratische legitimatie: nieuwe verhoudingen tussen burgers en overheid. Een regionaal leer- en onderzoeksconsortium. In dit project zullen de onderzoekers kennis opdoen en delen over het verloop van interacties tussen  gemeenten en burgerinitiatieven in de nieuwe gemeentelijke constellatie waarin burgerinitiatieven een grotere rol krijgen. De initiatieven worden bekeken vanuit criteria van democratische legitimatie en duurzaamheid van beleid.


Projectleider is prof. dr. Evelien Tonkens. Dit project is een samenwerking van Universiteit voor Humanistiek, Movisie, Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners, Gemeente Landerd, Gemeente Bernheze, Gemeente Sint Michielsgestel en Gemeente Boxtel.


Lees meer op de site van NWO.

Onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek kregen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) financiering toegekend voor onderzoek naar duurzame burgerinitiatieven. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met verschillende maatschappelijke partners.