Deze website maakt gebruik van cookies

Emeritus hoogleraar Geert van der Laan overleden


9 oktober 2017


Op woensdag 4 oktober overleed prof. dr. Geert van der Laan, van 1994 tot 2009 bijzonder hoogleraar ‘Grondslagen van het maatschappelijk werk’ vanwege de Marie Kamphuisstichting. Per 1 maart 2004 is deze leerstoel gevestigd aan de Universiteit voor Humanistiek. Geert was al enige tijd ziek. Hij werd 71 jaar.


Geert van der Laan zette zich als een van de eersten in voor de wetenschappelijke onderbouwing van het maatschappelijk werk. Zoals lector Anneke Menger schreef in de nieuwsbrief van het Netwerk Geschiedenis Sociaal Werk: “Met het overlijden van Geert van der Laan verliezen we een belangrijke erflater van het hedendaagse sociale werk. Zijn proefschrift, Legitimatie problemen in het Maatschappelijk Werk (1990) en andere publicaties vonden veel weerklank onder maatschappelijk werkers. Zijn werk bood steun en onderbouwde hun vakmanschap.”


Lees meer over Geert in de canon van het maatschappelijk werk 


Lees een In memoriam van directeur Lies Schilder van de beroepsvereniging van professionals in het maatschappelijk werk.


Op woensdag 4 oktober overleed prof. dr. Geert van der Laan, van 1994 tot 2009 bijzonder hoogleraar ‘Grondslagen van het maatschappelijk werk’ aan de Universiteit voor Humanistiek, vanwege de Marie Kamphuisstichting. Geert was al enige tijd ziek. Hij werd 71 jaar.