Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Oratie Anja Machielse over sociale kwetsbaarheid van ouderen

13 oktober 2016

De overheid gaat ervan uit dat burgers onafhankelijke en autonome wezens zijn die zichzelf kunnen redden en zelfstandig kunnen functioneren. Politieke keuzes zijn gericht op dit type burger, ook in het ouderenbeleid. Maar doet dit recht aan de werkelijkheid? Maandag 24 oktober spreekt Anja Machielse haar oratie uit Afgezonderd of ingesloten? Over sociale kwetsbaarheid van ouderen. Zij is vanwege de gemeente Rotterdam benoemd tot bijzonder hoogleraar Empowerment van Kwetsbare Ouderen aan de Universiteit voor Humanistiek.


De hulp die aan ouderen wordt geboden, is gericht op het bevorderen van hun zelfredzaamheid door het wegnemen van belemmeringen in hun functioneren. Anja Machielse maakt duidelijk dat dit geen recht doet aan de specifieke omstandigheden waarin veel ouderen verkeren. Hun kwaliteit van leven hangt niet alleen af van ziekten en beperkingen die negatief uitwerken voor hun functioneren, maar vooral ook van de mogelijkheden die ze hebben om met moeilijke situaties in hun leven om te gaan, zich aan te passen aan fysieke en mentale achteruitgang, het verlies van betekenisvolle anderen te verwerken, en pijnlijke kwesties zoals het gevoel van eindigheid of het naderende levenseinde te bespreken.


Prof.dr. Anja Machielse is bijzonder hoogleraar ‘Empowerment van Kwetsbare Ouderen’ aan de Universiteit voor Humanistiek namens de gemeente Rotterdam. Haar onderzoek is gericht op ouderen die minder goed in staat zijn om met de complexiteit van het dagelijkse leven om te gaan. Vragen over sociale kwetsbaarheid, relationele betrokkenheid en zingeving staan daarbij centraal. Uitgangspunt van het onderzoek is de alledaagse betekenisgeving en het handelings- en oordeelsvermogen van de (kwetsbare) ouderen zelf. 


Maandag 24 oktober 2016
Oratie Anja Machielse

De zaal is vol, u kunt zich niet meer aanmelden! 

> Informatie

De overheid gaat ervan uit dat burgers onafhankelijke en autonome wezens zijn die zichzelf kunnen redden en zelfstandig kunnen functioneren. Politieke keuzes zijn gericht op dit type burger, ook in het ouderenbeleid. Maar doet dit recht aan de werkelijkheid? Maandag 24 oktober spreekt Anja Machielse haar oratie uit Afgezonderd of ingesloten? Over sociale kwetsbaarheid van ouderen. Zij is vanwege de gemeente Rotterdam benoemd tot bijzonder hoogleraar Empowerment van Kwetsbare Ouderen aan de Universiteit voor Humanistiek.