Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Nieuw boek Hans van Ewijk: Omgaan met sociale complexiteit

Onze sociale werkelijkheid wordt steeds ingewikkelder. Hoe kunnen we het werk van sociale professionals hier het beste op inrichten? Hans van Ewijk, bijzonder hoogleraar Grondslagen van het Maatschappelijk Werk aan de Universiteit voor Humanistiek, nam vorige week afscheid omdat hij met emeritaat gaat. Bij zijn afscheid presenteerde hij zijn nieuwe boek Omgaan met sociale complexiteit. Professionals in het sociale domein.

Sociale complexiteit vraagt veel van mensen, zeker als de claims vanuit de samenleving, het beleid, de burgers ook nog eens veeleisender worden. Niet ieder mens vindt zijn weg in een wereld waar het aankomt om zichzelf te positioneren en makkelijk te verbinden. Sociale kwetsbaarheid is een sluipend, toenemend probleem van onze tijd. Onze systemen en aanpakken zijn vaak nog te veel gericht op emancipatie, gelijkheid en landelijke aanpakken.

Sociale professionals zoals maatschappelijk werkers, sociaal pedagogen, jongerenwerkers, opbouwwerkers en sociaal cultureel werkers bieden ondersteuning aan mensen die moeite hebben met het dagelijks leven. Ze zoeken naar aanpakken die activeren en verbinden zodat voor mensen hun situatie leefbaar blijft en het risico van marginaliseren kleiner wordt.

Dit boek legt een stevig fundament voor een transformatie van het sociale domein en een vernieuwing van de sociale professie. Hans van Ewijk neemt de lezer mee naar meeslepende analyses van wat er in de samenleving en de sector aan de hand is en doet constructieve voorstellen voor een nieuwe positionering van het sociaal werk in het beleid, de wijk, de wetenschap en het onderzoek. Hij maakt zich sterk voor het sociaal model als tegenhanger van een medisch model.

Een boek dat iedere docent, student en sociale professional zou moeten lezen. Hans van Ewijk publiceerde nationaal en internationaal artikelen en boeken over onder andere social work, jeugdwerk, buurtwerk, sociale vraagstukken. Hij was tot voor kort bijzonder hoogleraar Grondslagen van het maatschappelijk werk aan de Universiteit voor Humanistiek, een leerstoel die is gevestigd namens de Marie Kamphuis Stichting. Hij is op deze leerstoel per 1 oktober 2014 opgevolgd door Margo Trappenburg. Lees hierover dit nieuwsbericht.>

Het boek is uitgegeven bij SWP.

Hans van Ewijk, bijzonder hoogleraar Grondslagen van het Maatschappelijk Werk aan de Universiteit voor Humanistiek, nam vorige week afscheid omdat hij met emeritaat gaat. Bij zijn afscheid presenteerde hij zijn nieuwe boek Omgaan met sociale complexiteit. Professionals in het sociale domein.