Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Levensbeschouwing en psychiatrie: Christuswaan of Chi-kwadraat?

Oratie PROF.Dr. Arjan Braam

In onze geestelijke gezondheidszorg is meer onderzoek en aandacht nodig voor de rol van levensbeschouwing, vindt prof.dr. Arjan Braam, psychiater en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek. Braam heeft als leeropdracht: ‘Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor de psychiatrie’. Donderdag 24 oktober 2013 spreekt hij zijn oratie uit: Levensbeschouwing en psychiatrie: Christuswaan of Chi-kwadraat?

 

 

Hulpverleners van psychiatrische patiënten praten doorgaans weinig met hun patiënten over levensbeschouwing. Toch is dit een levensdomein dat voor veel patiënten relevant is en van belang kan zijn voor een goede behandeling. Wie een episode van psychiatrische verschijnselen meemaakt, komt immers oog in oog te staan met indringende bestaansvragen. Braam wil met zijn leerstoel twee typen vragen graag verder uitdiepen:

Hij wil graag meer kennis vergaren over het verband tussen levensbeschouwing en psychopathologie: Hoe manifesteert zich levensbeschouwing in het verloop van het ziektebeeld? Ondersteunt of ondermijnt levensbeschouwing de psychische gezondheid? Of andersom: ondermijnt het ziekzijn juist de levensbeschouwing? Doel is om deze vragen met empirisch onderzoek scherper in beeld te krijgen.

 

Daarnaast wil hij met behulp van wetenschappelijke kennis aandacht vragen voor levensbeschouwing in het psychiatrisch behandelcontact. Braam: “Deze beschouwende dimensie raakt zowel de patiënt als de behandelaar. De patiënt vraagt zich in en na het doormaken van een heftige ervaring als een depressie of psychose vaak af hoe het leven waarde en waardigheid kan behouden. De behandelaar is juist op zoek naar een manier om dit bespreekbaar te maken. Welke woorden of gespreksbenaderingen zijn toelaatbaar?”

 

De wetenschap over levensbeschouwing en psychiatrie kent benaderingen uit verschillende disciplines. Tegelijkertijd is het levensbeschouwelijk landschap snel aan het veranderen. Begripsverheldering en samenwerking tussen onderzoekers, behandelaren in de geestelijke gezondheidszorg en geestelijk verzorgers zijn daarom van belang.

 

Arjan Braam (1969) werkt als psychiater in de crisisdienst van Altrecht ggz en is daarnaast in deze organisatie verantwoordelijk voor de opleiding psychiatrie. Naast zijn klinische werk is hij al twintig jaar betrokken bij empirisch onderzoek naar verbanden tussen religie en psychiatrie bij ouderen in de Longitudinal Aging Study Amsterdam van de Vrije Universiteit. Hij is de auteur van tal van wetenschappelijke publicaties.

 

De leerstoel aan de Universiteit voor Humanistiek is ingesteld door het KSGV - kenniscentrum voor levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid. De Universiteit voor Humanistiek, het KSGV en Altrecht ggz willen het genoemde onderzoek gezamenlijk stimuleren en daarmee bijdragen aan de verdere uitbouw van een humane kwaliteitszorg. Eerder stelde het KSGV bijzondere leerstoelen in bij Tilburg University en de Rijksuniversiteit Groningen. 

 

Bij zijn benoeming was Arjan Braam te gast bij het wetenschapscafé van Hoe?Zo! Radio. Bekijk de uitzending hier (het begint na 24 minuten):

 

 

        

KSGV

In onze geestelijke gezondheidszorg is meer onderzoek en aandacht nodig voor de rol van levensbeschouwing, vindt prof.dr. Arjan Braam, psychiater en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek. Braam heeft als leeropdracht: ‘Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor de psychiatrie’. Donderdag 24 oktober 2013 spreekt hij zijn oratie uit: Levensbeschouwing en psychiatrie: Christuswaan of Chi-kwadraat?