Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

UvH ondertekent prestatieafspraak met ministerie

 Vertegenwoordigers van zeventien universiteiten zetten maandag 29 oktober 2012 samen met staatssecretaris Zijlstra hun handtekening onder de prestatieafspraken met het ministerie van OCW. Rector Gerty Lensvelt-Mulders ondertekende namens de Universiteit voor Humanistiek.


In de prestatieafspraak tussen de individuele hogeschool of universiteit en de staatssecretaris van OCW wordt vastgelegd wat de instelling wil realiseren als het gaat om onderwijskwaliteit en het studiesucces van studenten, profilering van onderwijs, zwaartepuntvorming in het onderzoek en valorisatie. Afgesproken is dat ruim 7 procent van het totale onderwijsbudget aan de prestaties wordt gekoppeld.

 

Gerty Lensvelt-Mulders: “Het ministerie heeft het voorstel van de Universiteit voor Humanistiek beoordeeld als zeer goed, mede ook omdat we als levensbeschouwelijke universiteit een duidelijk profiel hebben en daarmee een eigen en unieke plaats innemen in het Nederlands stelsel van hoger onderwijs. Wij hebben ambities geformuleerd op het terrein van onderwijs, onderzoek, en valorisatie. Het realiseren van die ambities zal bijdragen aan het streven van de UvH om een wetenschapsplein te zijn, waar hoogwaardig onderwijs, onderzoek en praktijken elkaar ontmoeten. Met het ondertekenen van de prestatieafspraak hebben we de voorwaarden veiliggesteld om deze ambitie werkelijkheid te laten worden.”

Foto: Xandra Baldessar

 

Lees hier meer over de prestatieafspraken> 

 

Vertegenwoordigers van zeventien universiteiten zetten maandag 29 oktober 2012 samen met staatssecretaris Zijlstra hun handtekening onder de prestatieafspraken met het ministerie van OCW. Rector Gerty Lensvelt-Mulders ondertekende namens de Universiteit voor Humanistiek.