Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Adviescommissie brengt rapport uit over weerbaarheid van onze democratie


6 november 2023


De steun voor democratie als systeem is in Nederland nog altijd hoog, maar op wezenlijke onderdelen is actie nodig om de democratische rechtsorde fundamenteel te versterken. Dat is de belangrijkste conclusie van de Adviescommissie Versterken Weerbaarheid Democratische Rechtsorde, waar UvH-hoogleraar Evelien Tonkens deel van uitmaakt. 

De commissie adviseert om bij radicalisering, bedreiging en geweld een duidelijke norm te stellen en op te treden. “Maar dat is niet genoeg: we moeten ook kijken naar de sociale crisis, die een voedingsbodem vormt voor radicalisering. Voor te veel mensen werkt de democratie nu niet goed,” aldus voorzitter Ahmed Marcouch, die het adviesrapport op 2 november aanbood aan de demissionair ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Hugo de Jonge, en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Karien van Gennip.


De adviescommissie is ingesteld door de regering, op verzoek van de Tweede Kamer. Die maken zich zorgen over polarisatie, radicalisering en mensen die afhaken bij de politiek. Aanleiding daarvoor zijn onder meer bedreigingen van politici, diverse protesten en heftige discussies in de samenleving. De commissie heeft ervoor gekozen ook het optreden van de overheid en politici zelf mee te nemen als punt van zorg.


De commissie bestaat uit Ahmed Marcouch (voorzitter), Marianne van den Anker, Jelle van Buuren, Paul Dekker, Sana El Fizazi, Frans Geraedts, Evelien Tonkens, Rens Vliegenthart, Josse de Voogd en Natascha van Weezel. De centrale vraag die de commissie in het onderzoek heeft gehanteerd, is: Wíe moet wát doen om de democratische rechtsorde fundamenteel te versterken? 


De commissie heeft hiervoor de belangrijkste pijnpunten in beeld gebracht, een gezicht gegeven en geanalyseerd; op basis van wetenschappelijke kennis, gesprekken met betrokkenen en experts en eigen praktijkervaringen. Om de boodschap kracht bij te zetten, heeft de commissie ook een korte film laten maken, waarin vijf Nederlanders aan het woord komen. Deze film is te bekijken via de website van de commissie: adviescommissie-vwdr.nl. Hier is ook het adviesrapport beschikbaar als download, net als een publiekssamenvatting in de vorm van een pamflet.


De steun voor democratie als systeem is in Nederland nog altijd hoog, maar op wezenlijke onderdelen is actie nodig om de democratische rechtsorde fundamenteel te versterken. Dat is de belangrijkste conclusie van de Adviescommissie Versterken Weerbaarheid Democratische Rechtsorde, waar UvH-hoogleraar Evelien Tonkens deel van uitmaakt.