Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Nicole Immler in Trouw over excuus voor slavernijverleden


15 november 2022


Trouw schrijft dat de excuses voor het slavernijverleden die het kabinet nog dit jaar maakt, samenhangen met het jarenlange maatschappelijke debat hierover. Uit een reconstructie van de lezersrubriek van de afgelopen dertig jaar, blijkt dat er vanaf 1990 een bredere herontdekking van het koloniale verleden is waar de toegenomen aandacht voor het slavernijverleden bij past.


Eind jaren negentig werd het Platform Slavernijverleden opgericht waarin meer dan 80 organisaties zich verenigden. Vertegenwoordigers hiervan vroegen om excuses, herstelbetalingen of een eigen monument. Gewone Nederlanders hielden zich toen nog niet echt bezig met het slavernijverleden. Volgens hoogleraar Nicole Immler leefde sterk het idee dat slavernij ‘hun geschiedenis’ was en niet ‘onze geschiedenis’. 


Na 2000 was de tijd rijp voor daden. Eerst bood het Amsterdamse stadsbestuur excuses aan voor zijn rol in het slavernijverleden. Daarna volgden Rotterdam, Utrecht en twee banken. Dit legde druk op de nationale overheid om ook over de brug te komen. Tegelijk is er nog steeds verzet tegen de ‘excuuscultuur’. Maar het besef dat slavernij doorwerkt tot de dag van vandaag, wordt nu breder gedeeld. Volgens Immler is het daardoor meer ‘onze geschiedenis’ geworden. Familieverhalen die het slavernijverleden met het heden verbinden, spelen daarin een sleutelrol.


Lees het artikel op trouw.nl: Hoe de discussie over het slavernijverleden van de brievenrubriek naar de voorpagina verschoof

Trouw schrijft dat de excuses voor het slavernijverleden van het kabinet samenhangen met het jarenlange maatschappelijke debat hierover. Volgens Immler is het nu meer ‘onze geschiedenis’ geworden.