Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Nieuw boek van Patrick Nullens over hoop en leiderschap


25 november 2021


Deze maand verscheen het boek Hoop als kunst van verantwoord leiderschap van Patrick Nullens. Hierin geeft hij een genuanceerd beeld van het fenomeen hoop, een term die veel leiders strategisch gebruiken. Hij verbindt hoop aan zingeving, wijsheid en ethisch leiderschap. 


We staan voor enorme uitdagingen en dit vereist moedig leiderschap, op grote en kleine schaal. Dit boek bespreekt hoop als krachtig instrument voor transities en beleidsvorming. Het boek is verschenen via uitgeverij Garant en verkrijgbaar via onder meer Managementboek.


Prof. dr. Patrick Nullens bekleedt de bijzondere leerstoel voor ethisch leiderschap en menswaardige samenleving aan de Universiteit voor Humanistiek. Deze leerstoel wordt mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie. Op 17 september sprak hij zijn oratie uit. Daarnaast is hij hoogleraar ethiek aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven.

Deze maand verscheen het boek Hoop als kunst van verantwoord leiderschap van Patrick Nullens. Hierin geeft hij als ethicus een genuanceerd beeld van het fenomeen hoop