Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Marie Kamphuis Lezing 2021 met Evelien Tonkens


10 november 2021


Evelien Tonkens, hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector, verzorgt donderdag 11 november de 14e Marie Kamphuis Lezing tijdens tijdens De Agenda van het Sociaal Werk 2021. Onderwerp van haar lezing is Politisering van sociaal werk voorbij links populisme; Energietransitie en radicalisering als testcases.  


Politisering van sociaal werk brengt twee risico’s met zich mee: populisme en politieke partijdigheid. Aan de hand van twee urgente sociale problemen, klimaatopwarming en radicalisering, bespreekt Evelien Tonkens deze risico’s en hoe ze beperkt kunnen worden. 


De bijeenkomst is online van 13:00 tot 16:30 uur.


Programma en aanmelden. 


De Marie Kamphuis Stichting vraagt aandacht voor een wetenschappelijke onderbouwing van het maatschappelijk werk. Ze heeft aan de Universiteit voor Humanistiek een bijzondere leerstoel gevestigd Grondslagen van het Maatschappelijk Werk, die wordt bekleed door prof.dr. Margo Trappenburg.

Evelien Tonkens, hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector, verzorgt op 11 november de 14e Marie Kamphuis Lezing tijdens tijdens De Agenda van het Sociaal Werk 2021. Onderwerp van haar lezing is Politisering van sociaal werk voorbij links populisme; Energietransitie en radicalisering als testcases.