Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Jaarcongres Vereniging Filosofie en Geneeskunde over inclusie en uitsluiting (met Alice Schippers)

cirkel met figuren

10 november 2021


Het Jaarcongres 2021 van de Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde op 20 november 2021 staat in het teken van diversiteit en inclusiviteit in de gezondheidszorg. Het motto is 'Verschillend zijn maakt verschil'. Alice Schippers, bijzonder hoogleraar Disability Studies aan de UvH, is een van de sprekers.


Dát we inclusiever en diverser willen zijn binnen de zorg is een breed gedragen visie. Hóe we deze doelen moeten bereiken, is een complexere discussie. Dit congres zal de begrippen diversiteit en inclusiviteit binnen de context van de gezondheidszorg onder de loep nemen vanuit theoretisch-filosofisch, toegepast-medisch en medisch-wetenschappelijk perspectief.


Prof. dr. Alice Schippers belicht het leven met beperkingen als maatschappelijk fenomeen vanuit een 'disability studies-bril', ze zal thema's als diversiteit en inclusie vanuit dat perspectief bespreken. Uitgangspunten: het waarderen van verschil verdient een plaats in de beeldvorming, in zorgbeleid en prioritering. Maar als we ruimte bieden voor verscheidenheid, kunnen rechten en privileges van de ene groep niet ten koste gaan van de andere. 


Bekijk het programma op de website van Vereniging van Filosofie en Geneeskunde .

Het Jaarcongres 2021 van de Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde gaat over diversiteit en inclusiviteit in de gezondheidszorg. Alice Schippers is een van de sprekers.