Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Hurenkamp en Tonkens: ‘Het is tijd voor de klimaatstaat’

screenshot artikel nrc

8 november 2021


"Het is de hoogste tijd om aan collectieve oplossingen te denken om het klimaatprobleem aan te pakken", zo stellen Menno Hurenkamp en Evelien Tonkens van de Universiteit voor Humanistiek in NRC. Dat kunnen we aan als we een wenkend perspectief hebben, in plaats van een beleid dat is gebouwd op angst en onzekerheid. Ze halen inspiratie uit het verleden: volgens de auteurs zijn er opvallende parallellen tussen de vorming van de verzorgingsstaat en onze klimaat- en milieuproblematiek nu.


Op het gebied van de klimaatproblematiek wordt er al ruim vijftig jaar alarm geslagen. Bij de sociale misstanden in de negentiende eeuw duurde het ook een halve eeuw voor er concrete hervormingen kwamen. Ook hier werd er vooral gewezen naar individuele verantwoordelijkheid en was er lang verzet, met name door de rijken. Maar de verzorgingsstaat werd snel aanvaard toen de voorzieningen eenmaal waren gerealiseerd.


“Net als in de negentiende eeuw is het duidelijk dat er meer moet gebeuren, veel meer, en dat we dat alleen realiseren als we sámen onze maatschappij klimaatneutraal maken. Een enorme collectieve inspanning dus en hoogste tijd om aan collectieve oplossingen te werken.”


Volgens Hurenkamp en Tonkens is de schaal het grootste verschil tussen de sociale kwestie in de negentiende eeuw en de moderne klimaatproblematiek. “We hebben mondiale oplossingen nodig. Een klimaatwereldstaat.”


Lees het opinie-artikel op nrc.nl: Laat rijken betalen voor het klimaat.

Menno Hurenkamp en Evelien Tonkens stellen in NRC dat er collectieve maatregelen nodig zijn voor het klimaatprobleem, net als bij de verzorgingsstaat.