Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Universitair docent Geestelijke Verzorging

Vacature 19-13


De Universiteit voor Humanistiek zoekt een: 

Universitair docent Geestelijke Verzorging

0,7 - 0,8 fte (max 30,4 uur/week)

Profiel

U bent goed thuis in het beroep van geestelijke verzorging dan wel bereid hierin te investeren. U hebt aantoonbare interesse in onderzoek dat gericht is op de praktijk van de geestelijke verzorging en bent in staat hierin nauw samen te werken met stakeholders uit de betreffende werkvelden. U heeft een visie op de toekomstige ontwikkelingen in dit beroep die aansluit bij het inclusieve karakter van de humanistiek.     

Plaats in de organisatie

De universitair docent Geestelijke Verzorging maakt deel uit van de leerstoelgroep Humanistisch Geestelijke Verzorging voor een Plurale Samenleving (HGVPS) die een bijdrage levert aan zowel het onderwijs in de bachelor als de master Humanistiek. Deze heeft als voornaamste taken de verdere ontwikkeling van onderzoek naar de werkzaamheid van de geestelijke verzorging als ook het onderwijs op dit terrein, tegen de context van een plurale samenleving en actuele ontwikkelingen in de geestelijke verzorging. Naast het bijdragen aan onderwijs en onderzoek van de leerstoelgroep participeert de universitair docent in extern gerichte activiteiten in het kader van valorisatie en binnen de UvH als academische gemeenschap door middel van samenwerking met collega’s uit andere leerstoelgroepen.

Taken

 • Het uitvoeren en waar nodig verder ontwikkelen van wetenschappelijk onderwijs binnen de bachelor- en masteropleiding Humanistiek. Dit betekent het zelfstandig of met collega’s verzorgen van colleges en werkgroepen, en het begeleiden van masterthesissen en promovendi;
 • Bijdragen aan het wetenschappelijk onderzoek van de leerstoelgroep HGVPS; 
 • (Met collega’s) publiceren in internationale peer-reviewed wetenschappelijk tijdschriften;
 • Bijdragen aan het verwerven van externe onderzoeksgelden;
 • Participeren in nationale en internationale onderzoeks- en professionele netwerken;
 • Bijdragen leveren aan valorisatie in de vorm van activiteiten en instrumenten voor de werkvelden.

Vereisten 

 • Gepromoveerd in de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen, cultuur- of religiewetenschappen of aanverwante wetenschappen; 
 • Onderwijservaring op academisch niveau en in staat tot het geven van inspirerend onderwijs;
 • In het bezit van de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) of bereid deze op korte termijn te behalen;
 • Academische erkenning op grond van nationale en internationale wetenschappelijke publicaties;
 • Ervaring met het doen van kwalitatief empirisch onderzoek, en bereidheid om zich in die richting door te ontwikkelen;
 • Bij voorkeur ervaring met het verwerven van externe onderzoeksgelden;
 • Goede actieve beheersing van Engels en Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Brede, interdisciplinaire en praktijkgerichte oriëntatie en inzetbaarheid;
 • Coöperatieve, flexibele instelling en een teamplayer;
 • Affiniteit met de humanistische traditie zoals uitgedrukt in de Preambule van het UvH Strategisch Plan 2017-2021 en de onderzoek agenda van de Universiteit voor Humanistiek.

Wij bieden een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van 2 jaar. Bij gebleken geschiktheid en aanwezigheid van voldoende financiering/formatieruimte is er uitzicht op een vast dienstverband. De functie is ingedeeld als Universitair Docent niveau 2 in het Nederlandse Universitaire Functie Ordeningsysteem (salarisschaal 11 van CAO Nederlandse Universiteiten, van €3.637,= tot €4.978,= bruto per maand bij volledige werktijd van 38 uur per week). 


Indiensttreding bij voorkeur per januari of februari 2020.


Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij prof. dr. Gaby Jacobs via g.jacobs@uvh.nl

Sollicitaties kunnen, samen met het curriculum vitae en publicatielijst, uiterlijk 30 november 2019 per e-mail worden gericht aan de afdeling Personeelszaken via pz@uvh.nl o.v.v. ‘vacature 19-13’. 


De UvH streeft naar diversiteit in de samenstelling van het personeel.

U bent goed thuis in het beroep van geestelijke verzorging dan wel bereid hierin te investeren. U hebt aantoonbare interesse in onderzoek dat gericht is op de praktijk van de geestelijke verzorging en bent in staat hierin nauw samen te werken met stakeholders uit de betreffende werkvelden. U heeft een visie op de toekomstige ontwikkelingen in dit beroep die aansluit bij het inclusieve karakter van de humanistiek.