Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Nivoz onderwijsseminar: Wijsheid in een regeltijd


10 november 2019

Op woensdag 20 november organiseert Stichting Nivoz een onderwijsseminar over de ervaring van veel leraren en docenten dat hun professionele ruimte wordt ingeperkt. Als tegenwicht voor de ondervonden regeldruk, staat de middag in het teken van het thema ‘wijsheid’. Met onder anderen Wouter Sanderse,  lector Beroepsethiek van de leraar bij Fontys Hogescholen en universitair docent Educatie aan de Universiteit voor Humanistiek.


De organisatie van dit seminar is in handen van stichting NIVOZ, in samenwerking met Radboud Universiteit en Fontys Hogescholen. 


Onlangs staakte het hele onderwijs. Met een niet eerder vertoonde eensgezindheid, werd de noodklok geluid in primair, voortgezet én wetenschappelijk onderwijs. Een veelgenoemde reden tot protest is de ervaren regeldruk. Leraren en docenten hebben het gevoel dat hun professionele ruimte sterk wordt ingeperkt. En dat gevoel wordt breder gedragen dan alleen in het onderwijs. In dit seminar richten we ons op het thema ‘wijsheid’, als tegenwicht voor regeldruk.

 

We hebben het dan over praktische wijsheid, kennis over wat goed is om te doen in een bepaalde situatie. Het is een morele know-how, of tact. Als je de wijsheid in pacht hebt, heb je dan helemaal geen regels nodig? Of hebben wijze mensen eerder een improvisatievermogen waardoor ze weten wanneer wel en wanneer niet van de regels af te wijken? En hoe kan onderwijs helpen leerlingen en studenten wijs te worden, juist in opleidingen die gedomineerd worden door afvinklijstjes, competenties en rubrics?

 

In dit seminar gaan we te rade bij professionals die ons laten zien hoe ze wijze beslissingen nemen, wat de rol van noties als vertrouwen en intuïtie daarin zijn, en wat daarin belemmerend en bevorderend werkt. Deze inzichten verdiepen we vanuit de ontmoeting van de Aristotelische deugdethiek (praktische wijsheid) met de fenomenologische pedagogiek, zoals bedreven door Max van Manen (pedagogische tact). Tevens is er een keur aan workshops waarin je wijsheid op de proef wordt gesteld.


Bezoek de website van Stichting Nivoz voor meer informatie en aanmelden.

Op woensdag 20 november organiseert Stichting Nivoz een onderwijsseminar over de ervaring van veel leraren en docenten dat hun professionele ruimte wordt ingeperkt. Als tegenwicht voor de ondervonden regeldruk, staat de middag in het teken van het thema ‘wijsheid’. Met onder anderen Wouter Sanderse, lector Beroepsethiek van de leraar bij Fontys Hogescholen en universitair docent Educatie aan de Universiteit voor Humanistiek.