Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Hoofd afdeling Onderzoek en Valorisatie

Vacature 19-14


De Universiteit voor Humanistiek zoekt een: 

Hoofd afdeling Onderzoek en Valorisatie

(0,8 – 1 fte)

Profiel

Je bent een analytische, communicatieve, proactieve, doortastende, stressbestendige en flexibel ingestelde professional die moeiteloos schakelt tussen diverse dossiers. Je kunt door je conceptuele vermogen vraagstukken op een open en creatieve manier benaderen en weet draagvlak te creëren onder alle relevante betrokkenen. Je hebt ervaring met en gevoel voor beïnvloedings- en besluitvormingsprocessen in complexe organisaties. Je werkt resultaat- en doelgericht en kunt goed prioriteiten stellen. 

Plaats in de organisatie

De UvH bevindt zich in de historische binnenstad van Utrecht en kent een informele werksfeer met betrokken medewerkers. Het onderzoeksprogramma van de UvH draait om de vraag: Hoe optimaliseren we de mogelijkheden voor mensen om een waardig en zinvol leven te leiden, in een rechtvaardige en zorgzame samenleving? 

Het onderzoek wordt uitgevoerd en ontwikkeld door vijf leerstoelgroepen. Elke groep heeft zijn eigen accent en expertise, maar in de uitwerking van deze thema’s werken de groepen samen. De directeur Onderzoek draagt de eindverantwoordelijkheid voor het onderzoeksbeleid en -uitvoering en jij zult hierbij functioneren als haar rechterhand. Hierbij geef je leiding aan de ondersteunende afdeling Onderzoek en Valorisatie. 

Taken (veelal in samenwerking met de beleidsmedewerker onderzoek):

 • Strategische beleidsontwikkeling van kwalitatief, hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek in het kader van meerjarig strategisch instellingsbeleid;
 • Organisatie, coördinatie, voorbereiding en inhoudelijke uitvoering van onderzoeksvisitaties (eerstvolgende in het najaar van 2020);
 • Coördinatie van continue ontwikkeling, uitvoering en ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek (gebundeld in het UvH-brede onderzoeksprogramma); 
 • Strategische beleidsontwikkeling van de valorisatie van onderzoek ter vergroting van de maatschappelijke impact van het onderzoek en ter verwerving van extra financiële middelen voor onderzoek en valorisatie;
 • Ontwikkeling en verbetering van kwaliteitszorg op het gebied van onderzoek en valorisatie;
 • Coördinatie van universiteitsbrede valorisatieactiviteiten zoals symposia en opleidingprogramma’s, advisering van de leerstoelgroepen over valorisatie activiteiten in het verlengde van hun onderzoek en actieve begeleiding bij het zoeken van fondsen en maatschappelijke partners;
 • Per juni 2020 beleidsontwikkeling en dagelijks management van de Graduate School (waarvan de Directeur Onderzoek tevens directeur is);
 • Leiding geven aan het ondersteunende team onderzoek en valorisatie, bestaande uit vier andere medewerkers.

Vereisten 

 • Afgeronde masteropleiding in de sociale of –geesteswetenschappen, bij voorkeur gevolgd door een promotie; 
 • Advies- en/of beleidservaring in een universitaire instelling op het terrein van onderzoek,  onderzoeksbeleid en -management, bij voorkeur op het terrein van de sociale of geesteswetenschappen;
 • (Bij voorkeur ruime) ervaring met het organiseren en doorlopen van onderzoeksvisitatie-trajecten;
 • Visie op en ervaring met universitaire valorisatie-activiteiten;
 • Aantoonbare ervaring als leidinggevende;
 • Uitstekende schrijf- en presentatievaardigheden in het Nederlands en Engels;
 • Affiniteit met een humanistische levensbeschouwing.

Wij bieden een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar per februari 2020 (of eerder indien mogelijk). Bij gebleken geschiktheid is er uitzicht op verlenging voor een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling. 

De functie is ingedeeld in het gecombineerde profiel Medewerker kennisvalorisatie / beleidsmedewerker conform het Nederlandse Universitaire Functie Ordeningsysteem en, afhankelijk van ervaring en verantwoordelijkheden, gekoppeld aan salarisschaal 11 of 12 van de CAO Nederlandse Universiteiten (van € 3.637,= tot € 5.656,= bruto per maand bij volledige werktijd van 38 uur per week). Over het salaris betalen wij ook een eindejaarsuitkering (13e maand). 

Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren o.a. pensioenregeling bij het ABP, een ruime verlofregeling en flexibele werktijden. Deze arbeidsvoorwaarden zijn ook aan te vullen door middel van het keuzemodel arbeidsvoorwaarden. Verder faciliteren wij persoonlijke – en loopbaanontwikkeling.


Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij Prof.dr. Evelien Tonkens, Directeur Onderzoek, via haar secretaresse Ines Beyer 030-2390128 of i.beyer@uvh.nl


Sollicitaties kunnen, samen met het curriculum vitae, uiterlijk 10 december 2019 per e-mail worden gericht aan de afdeling Personeelszaken via pz@uvh.nl o.v.v. ‘vacature 19-14’. 


De UvH streeft naar diversiteit in de samenstelling van het personeel.

Je bent een analytische, communicatieve, proactieve, doortastende, stressbestendige en flexibel ingestelde professional die moeiteloos schakelt tussen diverse dossiers. Je kunt door je conceptuele vermogen vraagstukken op een open en creatieve manier benaderen en weet draagvlak te creëren onder alle relevante betrokkenen. Je hebt ervaring met en gevoel voor beïnvloedings- en besluitvormingsprocessen in complexe organisaties. Je werkt resultaat- en doelgericht en kunt goed prioriteiten stellen.