Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Positief eindadvies prestatieafspraak UvH

7 november 2016

De Reviewcommissie hoger onderwijs en onderzoek is tot een positief oordeel gekomen over de resultaten van de Universiteit voor Humanistiek met betrekking tot de prestatieafspraak. Zij had met name veel waardering voor de zeer lage uitval van studenten uit de bachelor. Daarnaast is onder meer het rendement van de bachelor sterk gestegen en is het aantal docenten in het bezit van een onderwijskwalificatie (BKO) fors toegenomen. Ook voor een aantal aanvullende verbeteringen in het onderwijs heeft de UvH goede resultaten kunnen boeken.


In 2011 sloten de Vereniging van Universiteiten VSNU en toenmalig staatssecretaris Halbe Zijlstra het Hoofdlijnenakkoord. Universiteiten en de overheid maakten afspraken over hoe beide partijen zouden bijdragen aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit, het verhogen van het studiesucces en het versterken van het eigen onderzoeksprofiel van instellingen. Het akkoord werd in 2012 verder uitgewerkt in prestatieafspraken tussen OCW en de individuele instellingen. Ook de Universiteit voor Humanistiek stelde een zogenaamde prestatieafspraak op, die gold voor de periode 2012-2015. 


De Reviewcommissie hoger onderwijs en onderzoek adviseert de staatssecretaris van het ministerie van OCW over het opstellen en de uitwerking van de afspraken. De reviewcommissie heeft onlangs een positief eindadvies uitgebracht over de resultaten van de UvH. Ook de andere universiteiten werden positief beoordeeld.


Lees hier het bericht van de VSNU over het eindoordeel.

 

De Reviewcommissie hoger onderwijs en onderzoek is tot een positief oordeel gekomen over de resultaten van de Universiteit voor Humanistiek met betrekking tot de prestatieafspraak. Zij had met name veel waardering voor de zeer lage uitval van studenten uit de bachelor. Daarnaast is onder meer het rendement van de bachelor sterk gestegen en is het aantal docenten in het bezit van een onderwijskwalificatie (BKO) fors toegenomen. Ook voor een aantal aanvullende verbeteringen in het onderwijs heeft de UvH goede resultaten kunnen boeken.