Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Henk Manschot schreef een boek over de duurzame Nietzsche

3 november 2016


Nietzsche staat bekend als de filosoof van het nihilisme en de dood van God. In zijn nieuwe boek Blijf de aarde trouw benadert emeritus hoogleraar en filosoof Henk Manschot de denker als een pionier in het zoeken naar een filosofie over de mens en zijn band met de natuur. In een interview in Trouw licht Manschot zijn boek toe.


‘De aarde is ziek en die ziekte heet de mens’. Deze diagnose stelde Friedrich Nietzsche al zo’n 150 jaar geleden. De ergste ziekte van de moderne mens is zijn vervreemding van de natuur om hem heen en van de aarde. De remedie zoekt Nietzsche in een manier van filosoferen waarin niet langer de Mens centraal staat, maar de Aarde en de wijze waarop wij de aarde zouden kunnen gaan bewonen en bewerken.


De oproep van Nietzsche om een terrasofie te ontwikkelen, een nieuwe wijsheid omtrent het leven op aarde, is tot nu toe onderbelicht gebleven. Henk Manschot wil deze lacune opvullen. Hij volgt Nietzsche op zijn persoonlijke zoektocht op de voet. Manschot houdt een beargumenteerd pleidooi om Nietzsches motto ‘Blijf de aarde trouw’ tot leidraad te nemen voor een hedendaagse ecologische levenskunst die zowel een persoonlijke opdracht omvat als een maatschappelijke oriëntatie voor de toekomst. 


Henk Manschot: ‘Blijf de aarde trouw. Pleidooi voor een Nietzscheaanse terrasofie’, uitgeverij Vantilt, 205 pagina’s; € 19,95.

Nietzsche staat bekend als de filosoof van het nihilisme en de dood van God. In zijn nieuwe boek Blijf de aarde trouw benadert emeritus hoogleraar en filosoof Henk Manschot de denker als een pionier in het zoeken naar een filosofie over de mens en zijn band met de natuur. In een interview in Trouw licht hij zijn boek toe.