Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Goede zorg meet je met behulp van het insiderperspectief van de patiënt

10 november 2016 


Hoe goed kan een arts, verpleegkundige of psycholoog daadwerkelijk afstemmen op de patiënt? En hoe is dit te meten? Te weten hoe een patiënt de ontvangen zorg ervaart, blijkt van groot belang voor de kwaliteit van de zorgverlening, en kan in allerlei instrumenten voor evaluatie van goede zorg niet ontbreken, aldus onderzoeker Esther Kuis. Donderdag 24 november verdedigt ze haar proefschrift Disclosure of insiderness. Measuring quality of care from a care ethical perspective aan de Universiteit voor Humanistiek.


Uit het onderzoek van Esther Kuis komt naar voren dat het voor zowel het geven als evalueren van goede zorg belangrijk is oog te hebben voor het zogenaamde insiderperspectief van de zorgontvanger en daarop af te stemmen. Iedereen heeft zijn of haar eigen lens of referentiekader, waardoor hij of zij de wereld ziet. Daardoor zal een zorgervaring voor ieder mens anders zijn. 


Om te kunnen begrijpen wat goede zorg is voor iemand, is het noodzakelijk in gehanteerde instrumenten voor evaluatie van zorg te kijken in hoeverre het insiderperspectief van de zorgontvanger ook echt wordt ontsloten. Hierbij gaat het niet om een oppervlakkig vragen naar bijvoorbeeld voorkeuren van de zorgontvanger, maar om een diepergaand inzicht in de leefwereld, ervaringen en beweegredenen van de zorgontvanger.


In haar proefschrift doet Kuis verslag van een zoektocht naar het vaststellen of meten van kwaliteit van zorg vanuit zorgethisch perspectief. Zorgethiek is een visie op goede zorg waarin de relatie tussen zorgverlener en zorgontvanger centraal staat, en waarin ruimte is om individuele en contextuele ervaringen met de ontvangen zorg in beeld te brengen. Binnen de maatschappelijke context in Nederland is steeds meer aandacht voor relationele aspecten in het denken over kwaliteit van zorg. De mogelijkheid om zorgethische inzichten te gebruiken voor evaluatie van zorg was echter nog niet uitgebreid onderzocht. 


Esther Kuis verrichtte haar onderzoek in verschillende sectoren van de gezondheidszorg: ziekenhuiszorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Ze concretiseerde zorgethische inzichten voor operationalisatie en evaluatie, identificeerde meetinstrumenten- of methoden, en testte deze uit. Hiermee is een belangrijke stap gezet in het genereren van feedback op kwaliteit van zorg(relaties), vanuit het ervaringsperspectief van zorgontvangers. 


Kuis besluit het onderzoek met de aanbeveling voor onderzoekers, zorginstellingen, brancheorganisaties en zorgverzekeraars om het insiderperspectief van zorgontvangers op diep niveau na te streven in evaluaties, verantwoordingsdata en in het bevorderen van kwaliteit van zorg. 


Esther Kuis (1986) studeerde klinische psychologie en gezondheidswetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek, vakgroep Zorgethiek, als buitenpromovenda.  Ze is werkzaam voor Rodersana als psycholoog en start in het voorjaar met de GZ-opleiding. Promotor is prof. dr. Anne Goossensen.


Promotie Esther Kuis,  Disclosure of insiderness: Measuring quality of care from a care ethical perspective

24 november 2016, 10.30 uur

Academiegebouw Utrecht, Domplein 29

Hoe goed kan een arts, verpleegkundige of psycholoog daadwerkelijk afstemmen op de patiënt? En hoe is dit te meten? Te weten hoe een patiënt de ontvangen zorg ervaart, blijkt van groot belang voor de kwaliteit van de zorgverlening, en kan in allerlei instrumenten voor evaluatie van goede zorg niet ontbreken, aldus onderzoeker Esther Kuis. Donderdag 24 november verdedigt ze haar proefschrift Disclosure of insiderness. Measuring quality of care from a care ethical perspective aan de Universiteit voor Humanistiek.