Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Wie zorgen er voor onze verzorgingsstaat?

28 oktober 2015

Woensdag 4 november begint de Graduate School conferentie ‘Who is (rendered) responsible?’ over de toekomst van onze verzorgingsstaat. Een kort gesprek met Evelien Tonkens, hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector. 


Vanwaar die titel?

De conferentie gaat over de verschuiving van verantwoordelijkheden in het licht van de herziening van de verzorgingsstaat. Wie worden er verantwoordelijk gemaakt, maar ook: Hoe werkt dat, en wat vinden we daarvan? Wat betekent het eigenlijk om verantwoordelijk te zijn, en waarom is er sprake van een verschuiving?


Voor wie is de conferentie interessant?

Voor iedereen die te maken heeft met die verschuiving. Zo verschuiven we verantwoordelijkheden van de rijksoverheid naar het lokale bestuur, en van individuele hulpverleners naar sociale teams, en ook de burger wordt erg verantwoordelijk gemaakt. 


Waarom mag je deze conferentie niet missen?

Omdat juist de vraag wie we verantwoordelijk maken niet zo vaak expliciet gesteld wordt, terwijl die voortdurend aan de orde is. Heel vaak wordt er gezegd dat hervorming van onze verzorgingsstaat financieel noodzakelijk is, dan weer dat hij door iedereen gewenst is, of men gebruikt een combinatie daarvan. Tijdens deze conferentie kijken we naar waar de verantwoordelijkheden liggen, waarom ze daar liggen, wat het dan betekent, of dat dan wel wenselijk is en onder welke voorwaarden dat wenselijk is. 


Een ander belangrijk thema is het feit dat burgers aangesproken worden op hun verantwoordelijkheden vanuit het idee van de lokale gemeenschap, dus als naasten of als buur. Waarom doen we dat eigenlijk? Ten koste waarvan? En wat komt er eigenlijk kijken bij verantwoordelijkheid? Wat doet dat met ons? Met hoe we ons tot elkaar verhouden? Met schuld, schaamte, mis- of erkend voelen? Dat is een belangrijke dimensie die nu nog vaak vergeten wordt.

(Door: Kim Schmeink)


Woensdag 4 en donderdag 5 november 2015
Internationale conferentie Who is (rendered) responsible?
Informatie>

Woensdag 4 november begint de Graduate School conferentie ‘Who is (rendered) responsible?’ over de toekomst van onze verzorgingsstaat. Een kort gesprek met Evelien Tonkens, hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector.