Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Laurine Blonk presenteert paper over privacy op Student Research Conference

2 november 2015


Studente Laurine Blonk is geselecteerd om het onderzoek van haar bachelorscriptie te presenteren op de jaarlijkse Student Research Conference op 11 november. In haar scriptie onderzocht ze een nieuwe benadering op het begrip privacy. 


De Student Research Conference is een jaarlijkse conferentie voor bacheloronderzoek van studenten van universiteiten en hogescholen uit Nederland en Vlaanderen, georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Universiteiten VSNU, het University College Roosevelt en de Universiteit Maastricht. Een multidisciplinair panel beoordeelt ingezonden papers van studenten over hun onderzoek. De beste inzendingen mogen tijdens de conferentie hun papers presenteren. Deze worden gepubliceerd in een bundel, nadat ze zijn herschreven aan de hand van de reviews.


Laurine Blonk licht toe: "Ik schreef mijn bachelorscriptie toen net alle onthullingen van Edward Snowden in het nieuws waren. Privacy werd belangrijk gevonden, maar het kwam er in het maatschappelijk debat ook bekaaid van af. Waarom is privacy eigenlijk belangrijk? En wat nou als we een keuze moeten maken tussen onze privacy en belangen als bijvoorbeeld veiligheid (denk aan terrorismebestrijding)? Of, zoals we binnen de Universiteit voor Humanistiek zouden zeggen, is het verlies van privacy dehumaniserend? Waarom wel of waarom niet?


Ik heb een discours analyse gedaan: hoe wordt privacy begrepen door de tijd heen binnen het recht, in beleid en in de publieke opinie? Privacy heeft daarin altijd een beschermende functie. Als (mensen)recht zou het de individuele levenssfeer beschermen tegen het collectief. En vanuit het marktdenken gezien beschermt het de belangen van de consument. Hierbij staat elke keer het individuele belang tegenover een algemeen belang, zoals bijvoorbeeld veiligheid. En dit vormt een impasse.


Om op een andere manier naar de bovengenoemde afweging te kunnen kijken, denk ik na over privacy vanuit Hannah Arendt. Ik kom tot de conclusie dat we privacy niet alleen als bescherming kunnen zien, maar ook als voorwaarde voor het "verschijnen" in de publieke ruimte, en dus voor het samenleven en het politieke. Dit maakt het dehumaniserende aspect van het verlies van privacy heel duidelijk, en doorbreekt de impasse van privacy als individueel belang dat tegenover een collectief belang zou staan."PDF-bestandDownload paper (pdf)
De SRC vindt plaats op 11 november aan Tilburg University.

Meer info: www.studentresearchconference.nl

Studente Laurine Blonk is geselecteerd om het onderzoek van haar bachelorscriptie te presenteren op de jaarlijkse Student Research Conference op 11 november. In haar scriptie onderzocht ze een nieuwe benadering op het begrip privacy.