Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Hoe ga je om met onvrijwillige opname van mensen zonder ziekte-inzicht?

26 november 2015

Zorgprofessionals hebben een overstijgende verantwoordelijkheid bij het omgaan met mensen die onvrijwillig worden opgenomen en zelf geen ziekte-inzicht hebben. Susanne van den Hooff onderzocht de rol van deze professionals bij het opnameproces van patiënten met het syndroom van Korsakov. Dinsdag 1 december verdedigt zij haar proefschrift Transcending Responsibility. Empirical and theorethical perspectives on involuntary admission of patients suffering from Korsakoff’s syndrome aan de Universiteit voor Humanistiek.

Bij onvrijwillige opname van mensen zonder ziekte-inzicht, en met name van patiënten met het syndroom van Korsakov, is het belangrijk zorgvuldig te zijn met drang en dwang. Het is niet altijd mogelijk om een rechterlijke machtiging te verkrijgen, omdat niet aan alle criteria wordt voldaan die beschreven zijn in de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen.

In de praktijk kan dit tot complexe situaties en vragen leiden. Wanneer mag er ingegrepen worden in het leven van deze zieke mensen en wanneer niet? Wat is eigenlijk goede zorg tijdens dit proces? En wie zijn wanneer en waarvoor verantwoordelijk tijdens dit proces? Met de studie wil Van den Hooff de wetenschappelijke kennis vergroten over onvrijwillige opname in de langdurige zorg en een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van verbeteringen in dit proces.

De actoren die een belangrijke rol vervullen gedurende het onvrijwillige opnameproces zijn zorgprofessionals, juristen, familieleden/mantelzorgers en patiënten. Allemaal hebben ze een eigen, andere, kijk op de situatie waarin de specifieke patiënt zich bevindt. Wanneer deze verschillende perspectieven samenkomen, kunnen er spanningen ontstaan. Een algemeen en veel voorkomende spanning tijdens onvrijwillige opname is de spanning tussen het recht van individuele vrijheid en de behoefte om de patiënt te beschermen.

In het proefschrift worden aspecten van de onvrijwillige opname van patiënten met het syndroom van Korsakov verkend, beschreven en geanalyseerd vanuit de perspectieven van deze actoren en vanuit theoretisch perspectief.

In de situatie van deze patiënten, is gebleken dat zij niet altijd de zorg krijgen die ze nodig lijken te hebben als gevolg van onder andere tegenstrijdige verantwoordelijkheden van professionals.

In het promotieonderzoek wordt gewezen op de overstijgende verantwoordelijkheid van professionals. Dit idee houdt in dat de actoren in het opnameproces proberen kritisch en reflecterend te zijn ten opzichte van hun eigen opvattingen van verantwoordelijkheid. Door daarnaast open te staan voor de visies van andere betrokkenen, kan het mogelijk worden het eigen begrip van professionele verantwoordelijkheid te overstijgen en gezamenlijk te komen tot de beste oplossing voor de individuele patiënt. ‘Overstijgende verantwoordelijkheid’ vereist een significante verandering in het denken van professionals die betrokken zijn bij beslissingen omtrent onvrijwillige opnamen.

Mr. drs. Susanne van den Hooff (1965) studeerde kinder- en jeugdpsychologie en neuropsychologie aan de Vrije Universiteit en Nederlands Recht aan de Open Universiteit. Zij is werkzaam als docent en afstudeercoördinator bij Hogeschool Inholland Alkmaar.

Van den Hooff verdedigt haar proefschrift op dinsdag 1 december 2015 om 12.30 uur in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht. Ga voor meer info naar susannevdhooff.wix.com/research.

Zorgprofessionals hebben een overstijgende verantwoordelijkheid bij het omgaan met mensen die onvrijwillig worden opgenomen en zelf geen ziekte-inzicht hebben. Susanne van den Hooff onderzocht de rol van deze professionals bij het opnameproces van patiënten met het syndroom van Korsakov. Dinsdag 1 december verdedigt zij haar proefschrift 'Transcending Responsibility. Empirical and theorethical perspectives on involuntary admission of patients suffering from Korsakoff’s syndrome' aan de Universiteit voor Humanistiek.