Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Caroline Suransky lid hoofdbestuur Humanistisch Verbond

Dr. Caroline Suransky, universitair docent Humanistiek in een Interculturele en Mondialiserende Samenleving aan de Universiteit voor Humanistiek, treedt per 1 januari 2016 toe tot het hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond. In het bestuur beheert ze de portefeuille Internationaal Humanisme. 


De Universiteit voor Humanistiek heeft van oudsher een bijzondere band met het Humanistisch Verbond. Dat is mede omdat zij sinds haar oprichting in 1989 een ambtsopleiding verzorgt tot humanistisch raadsman of raadsvrouw. Het Humanistisch Verbond is het ontmoetingsplein van het humanisme in Nederland en heeft ruim 13.000 leden en 39 afdelingen. Het doet onderzoek, organiseert debatten, cursussen en biedt geestelijke begeleiding aan mensen bij defensie, in gevangenissen en in zorginstellingen. Humanistische dienstverleners bieden diensten aan bij huwelijk en uitvaart. In het onderwijs zorgen zij voor lessen levensbeschouwing, burgerschap en mensenrechten.


Dr. Caroline Suransky (1961) studeerde wijsgerige pedagogiek aan de Universiteit Utrecht en de University of Michigan in Ann Arbor, Verenigde Staten. In 1998 promoveerde ze op een studie naar de historische en politieke onderwijsbanden tussen Nederland en Zuid-Afrika aan de University of Durban-Westville in Zuid-Afrika. Ze is 'Fellow’ van Kosmopolis (Humanist Institute for Global Ethics and World Citizenship) en medeoprichter en – coördinator (met Henk Manschot) van de jaarlijkse Summer School on Human Development and Human Rights, een initiatief in samenwerking met het Humanistisch Instituut voor Ontwikkelings samenwerking (HIVOS).


Betrokken humanisme

Op 17 november verscheen een interview met Suransky in de reeks Ver weg / Dichtbij van het Humanistisch Verbond. Hierin pleit zij in reactie op recente terreuraanslagen voor een humanistische visie, waarin betrokkenheid centraal staat en 'ver weg' en 'dichtbij' niet langer van elkaar gescheiden worden:


“Het humanisme kan een katalyserende functie vervullen. Je kunt namelijk niet verwachten dat alles wat jij denkt te ondernemen altijd het goede is voor anderen. Institutionele bewegingen zoals het Humanistisch Verbond, maar ook een buurthuis kunnen helpen door aan te geven: dit kun je doen. Onze samenleving wordt steeds complexer, dus de vragen ‘hoe sta ik hierin?’ en ‘wat kan ik doen?’ zijn niet altijd zo makkelijk te beantwoorden. In een georganiseerd verband dingen ondernemen, kan duidelijkheid scheppen.”

Lees het interview

Dr. Caroline Suransky, universitair docent Humanistiek in een Interculturele en Mondialiserende Samenleving, treedt per 1 januari 2016 toe tot het hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond. Zij vervult de functie op de post van Internationaal Humanisme.