Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Hoe word je weerbaar tegen druk op je wil?

Terwijl we zo graag de beheerder willen zijn van ons eigen leven met eigen keuzes, staan we veel vaker dan ons lief is onder invloed van wat anderen ons voorhouden. Meestal hebben we dat niet eens door. Hoe kun je weerbaar zijn tegen deze druk? Prof.dr. Joachim Duyndam, Socrates hoogleraar Wijsbegeerte aan de Universiteit voor Humanistiek, ontwikkelde hiertoe een nieuw concept van de wil. Hij houdt zijn oratie De liefde van Alcestis op woensdag 9 november 2011.

 

We kennen allemaal wel tijdsdruk en prestatiedruk. Maar we staan ook bloot aan opiniedruk en ‘verlangensdruk’: iets waardevol vinden of willen hebben omdat anderen het ook hebben, of er ook zo over denken. Of het nu het grote beeldscherm van de buren is, een nieuwe app op je smartphone, een medische kwaal, een politieke opinie of een bijzondere smaak. Dat gebeurt veelal onbewust. Hoe kun je weerbaar zijn tegen deze druk? Of met andere woorden: Hoe kun je autonoom zijn?

 

Niet door een mooi maar loos ideaal te dromen tegenover de harde werkelijkheid, aldus Duyndam. Wel door van de nood een deugd te maken. We kunnen de aanstekelijke waarden die de rolmodellen van de media en de markten ons voorhouden, aangrijpen en vertalen, en ons op die manier toe eigenen. We maken ons de waarden eigen, in plaats van dat we ons er zonder meer aan onderwerpen. Anders wordt ‘aanstekelijk’ hetzelfde als ‘besmettelijk’. En worden wij een kudde, die achter elke hype aanloopt.

 

In zijn oratie De liefde van Alcestis ontwikkelt Joachim Duyndam een hermeneutisch concept van de wil, die weerbaar maakt tegen de druk van kuddegedrag. Narratieve vrijheid en relationele autonomie vormen de belangrijkste elementen van deze weerbare veerkrachtige wil.

 

 

Duyndam is Socrates hoogleraar Wijsbegeerte, in het bijzonder met betrekking tot humanisme, mensbeeld, en geestelijke weerbaarheid aan de Universiteit voor Humanistiek. Deze bijzondere leerstoel is ingesteld vanwege de humanistische Stichting Socrates.

 

Samen met de UvH en Human nam Joachim Duyndam een reeks hoorcolleges op, die online te beluisteren zijn: ‘Laat je niet gek maken’: http://www.uvh.nl/hoorcolleges/joachim-duyndam-laat-je-niet-gek-maken

 

Oratie Joachim Duyndam De liefde van Alcestis. Over relationele weerbaarheid en hermeneutische levensbeschouwing (Uitgeverij SWP, Amsterdam (swpbook.com) ISBN 978 90 8850 257 6) Trefwoorden: Geestelijke weerbaarheid; de wil; mimesis; Jaap van Praag; René Girard; Natascha Kampusch; Nelson Mandela; Alcestis van Euripides
Woensdag 9 november 2011, 16.15 uur precies
Plaats: Aula, Academiegebouw Universiteit Utrecht, Domplein 29, Utrecht
Info: y.nelen@uvh.nl


 

Hoe kun je weerbaar zijn tegen druk op je wil? Prof.dr. Joachim Duyndam, Socrates hoogleraar Wijsbegeerte, ontwikkelde hiertoe een nieuw concept van de wil. Hij houdt zijn oratie De liefde van Alcestis op woensdag 9 november 2011.