Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

De rol van verbeelding in de kijk op het bestaan

Bij het stellen van levensvragen maken mensen vaak gebruik van hun verbeelding. Universitair docent Jan Hein Mooren schreef Verbeelding en bestaansoriëntatie, met foto’s van alumnus Ilse Vooren. Op 14 december 2011 organiseert de Universiteit voor Humanistiek een symposium over het thema, en wordt het boek gepresenteerd. Ook is er een tentoonstelling van de foto’s in het gebouw.

 

In het boek verbindt Jan Hein Mooren twee belangrijke thema’s. Hij schrijft over bestaansoriëntatie,de manier waarop mensen zin geven aan hun leven in relatie tot anderen en de wereld om hen heen. Over het stellen van vragen als: Wat maakt het leven de moeite waard? Hoe gaan we met elkaar om? Geloven we in een God? Tegelijk bespreekt hij de rol van de verbeelding in de vormgeving aan ons leven. Mensen maken zich vaak voorstellingen bij het plannen van hun toekomst, of bij het denken over machten of krachten die ons lot bepalen.

 

Mooren behandelt een breed scala aan psychologische en filosofische visies op de relatie tussen verbeelding en bestaansoriëntatie, zoals de rol van illusies, dagdromen, metaforen, utopische denkbeelden, de morele horizon en moreel beraad, waardeontwikkeling, narrativiteit,en eindigheid. Samen met Marijke Janssens schrijft hij over rituelen, en met Marja Moors over dromen.

 

Verbeelding en bestaansoriëntatie geeft niet alleen theoretische verdieping, het is ook een praktijkboek. Zingeving en levensbeschouwing spelen een rol in allerlei soorten begeleiding: supervisie, onderwijs, coaching, trainingen en geestelijke begeleiding. Een apart werkboek reikt werkvormen aan voor professionals die het belang van deze dimensie onderkennen.

 

Informatie over het symposium en aanmelding, zie:
http://www.uvh.nl/agenda/verbeelding-bestaansorientatie\ 
 

Jan Hein Mooren is praktijkdocent geestelijke begeleiding. Hij schreef eerder ook Herstelbemiddeling. Een brug tussen slachtoffer en dader (samen met José Frijns, 2004), Geestelijke verzorging en psychotherapie (3e druk, 2008) en De moed om te zien. Humanistisch raadswerk in instellingen van Justitie (2010).

Foto’s in het boek zijn van Ilse Vooren. Van 14 december tot eind februari zijn deze foto's, samen met eerder door haar gemaakte foto's, te zien in de kantine van de Universiteit voor Humanistiek.

 

Verbeelding & Bestaansoriëntatie, Jan Hein Mooren, Ilse van Vooren (fotografie)
ISBN 978-90-77024-39-3, Uitgeverij De Graaff (http://www.uitgeverijdegraaff.nl/verbeelding)

Bij het stellen van levensvragen maken mensen vaak gebruik van hun verbeelding. Universitair docent Jan Hein Mooren schreef 'Verbeelding en bestaansoriëntatie', met foto’s van alumnus Ilse Vooren. Op 14 december 2011 organiseert de Universiteit voor Humanistiek een symposium over het thema.