Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

UvH nieuwsbrief (20 februari 2024)

UvH en Max Weber Kolleg Erfurt onder leiding van Hartmut Rosa bestendigen samenwerking


We zijn doorgeschoten in onze modus van kritiek, aldus de bekende socioloog en filosoof Hartmut Rosa. Het is tijd om het over een andere boeg te gooien. Wat we nodig hebben om de wereld te veranderen is perspectief, en bevestiging en weerklank van wat goed gaat. Hartmut Rosa was op bezoek op onze universiteit, samen met collega's van het Max Weber Kolleg waar hij directeur van is. Hij gaf op 15 februari een publiekslezing waarin hij zijn nieuwe ideeën voorlegde aan studenten, medewerkers en belangstellenden. Voorafgaand aan de lezing bestendigden de Universiteit voor Humanistiek en het Max-Weber-Kolleg- Erfurt hun samenwerking. Hiertoe ondertekenden UvH-rector Joke van Saane en directeur Hartmut Rosa een letter of intent. Lees meer.

Hoe maak je sociaal beleid daadwerkelijk menswaardiger?


Steeds meer steden verklaren zichzelf tot mensenrechtensteden. Menselijke waardigheid staat daarin centraal. Maar wat hebben gewone burgers daaraan? In haar promotieonderzoek laat Jante Schmidt zien wat menselijke waardigheid betekent voor kwetsbare inwoners van Utrecht. Ze presenteert een hulpmiddel waarmee aandacht voor waardigheid in professionele praktijken concreet kan worden gemaakt. Op 31 januari verdedigde ze haar proefschrift The Dignity Circle. Towards a non-ideal approach of social dignity in the context of marginalisation and care aan de Universiteit voor Humanistiek. Lees er meer over.

Nieuwe bijzondere leerstoel ‘Samenleven met verschil’ (vacature)


Aan de Universiteit voor Humanistiek komt een nieuwe bijzondere leerstoel, met als titel Samenleven met Verschil. Vanuit de leerstoel zal onderzoek worden gedaan naar mensen met een verstandelijke beperking in de grote stad. De leerstoel wordt gevestigd door het Ben Sajet Centrum, een kenniswerkplaats in Amsterdam voor langdurige zorg. Lees meer over de leerstoel en bekijk de vacature.

Eindsymposium Kwetsbaarheid en kracht in gezinnen met een zorgintensief kind


Op dit eindsymposium (in Bunnik op 27 februari) worden de bevindingen gepresenteerd van 'Kwetsbaarheid én kracht in gezinnen met een zorgintensief kind', een onderzoek naar passende en duurzame samenwerking met gezinnen met een zorgintensief kind. Ook doen onderzokers aanbevelingen en staan ze uitgebreid stil bij behulpzame eindproducten die ze in samenwerking met ouders, brussen en relevante anderen hebben ontwikkeld. Deze hebben als doel om goede afstemming en samenwerking met zorgprofessionals, -aanbieders én -systemen te realiseren. Met Alistair Niemeijer, Gustaaf Bos, Wietske Verhagen en Annelies Voogdt. Lees meer over het onderzoek en meld je aan.

Call for contributions to the 3rd International Care Ethics Research Consortium Conference


The 3rd International Care Ethics Research Consortium Conference with the theme 'Care, Aesthetics, and Repair' takes place from 23-25 January 2025 (on-site in Utrecht) and 30-31 January 2025 (online) and is organised by the chair group Care Ethics of the University of Humanistic Studies. Scholars and practitioners from all disciplines within and beyond the humanities and social sciences are invited to submit either an abstract for a presentation or a proposal for a work of art/performance on the theme of aesthetics, care, and repair in the context of modern-day society.  The deadline for abstracts is 30 April 2024.  More information.

Podcast over burgerschapsonderwijs met Isolde de Groot

podcast Onderwijs leiden met hart en ziel
Aflevering 68 van de podcast Onderwijs leiden met hart en ziel van Taco Visser gaat over burgerschap in relatie tot levensbeschouwelijke vorming. Hierover praat hij met Isolde de Groot (universitair docent en opleidingscoördinator van de master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven) en Erik Renkema, adviseur identiteit en onderwijstheoloog bij Verus (vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs). Beluister de podcast.

Beluister de docu over de spoedeisende hulp en de eerste geestelijk verzorger speciaal voor het personeel


Vicky Hölsgens werkt op de afdeling Spoedeisende Hulp van het UMC Utrecht. Ze is de eerste geestelijk verzorger die speciaal is aangesteld om het personeel te ondersteunen. In een audiodocumentaire van Inge Terschure uitgezonden door NPO Radio 1 krijgen we een kijkje achter de schermen. Ook sprak Vicky in Humans Publieke Tribune met Coen Verbraak over de werkdruk in de zorg. Vicky studeerde en promoveerde aan de Universiteit voor Humanistiek. Beide opnames zijn terug te luisteren: Spoedzorg (npo1) en Werkdruk in Acute Zorg (Human).

UvH tekent Intentieverklaring VN-verdrag voor inclusiever onderwijs


Op de internationale dag van het onderwijs op 24 januari ondertekende het college van bestuur van de UvH de Intentieverklaring van het VN-verdrag voor inclusiever onderwijs. De intentieverklaring bevat een gezamenlijke ambitie, procesafspraken en doelstellingen voor de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in het hoger onderwijs. Denk aan personen met een fysieke of mentale ondersteuningsvraag of andere omstandigheden die om een studie-aanpassing vragen. Lees meer over de verklaring.

Open Dagen Bachelor en Master (2 en 16 maart)


Nieuwsgierig naar onze opleidingen? Op zaterdag 2 maart is onze Master Open Dag, met voorlichting over de master Humanistiek, de master Zorgethiek en Beleid, en de master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven. Op zaterdag 16 maart is er onze Bachelor Open Dag.

In de media

  • Drie recente voorbeelden van protest door ambtenaren maken het urgent wat langer stil te staan bij de vraag: mag dat zomaar? In NRC van 16 februari verscheen een bewerking van hoogleraar Menno Hurenkamps bijdrage aan het lustrumsymposium What to do if you don't know what to do. Lees (achter betaalmuur) opinie: 'In nood mag de ambtenaar zand in de machine strooien'.
  • In NRC van 8 februari stellen hoogleraar intergiteit Rob van Eijbergen en Stijn Klarenbeek dat de aanbevelingen van de commissie-Van Rijn 'vaag' zijn: Waar blijven de stevige aanbevelingen van Van Rijn? Bij BNR nieuwsradio van 3 februari reageert Rob van Eijbergen op het rapport over  grensoverschrijdend gedrag binnen de publieke omroep: Hoe nu verder met de NPO? Hij vindt dat naar elke omroep afzonderlijk moet worden gekeken de werksfeer te verbeteren. 
  • In NRC van 7 februari geeft Menno Hurenkamp zijn mening over de formatie. "Het is niet waar dat er alleen een rechts kabinet mogelijk is. Retoriek zonder democratie lost de problemen van kiezers niet op. De bestuurskracht in het midden kan dat wel." Lees 'De uitslag serieus nemen. Dat kan ook door middenpartijen te laten regeren.'
  • Volgens hoogleraar Evelien Tonkens zal werk in de zorg vaak niet efficiënter kunnen. Volgens haar hoeft het dan ook niet goedkoper, schrijft ze in Trouw. 'De zorg is mooi, belangrijk en vitaal: dat mag best iets kosten'.
  • Daniëlle Leder (promovender UvH) en Enis Odaci gaan in een nieuwe serie voor Volzin op zoek naar bouwstenen die de christelijk-islamitische dialoog kunnen voorzien van een nieuwe impuls. In het eerste artikel spreken zij over hun persoonlijke ervaringen.