Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

UvH tekent Intentieverklaring VN-verdrag voor inclusiever onderwijs


25 januari 2024


Op de internationale dag van het onderwijs op 24 januari ondertekende het college van bestuur van de UvH de Intentieverklaring van het VN-verdrag voor inclusiever onderwijs. De intentieverklaring bevat een gezamenlijke ambitie, procesafspraken en doelstellingen voor de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in het hoger onderwijs. Denk aan personen met een fysieke ondersteuningsvraag, mentale ondersteuningsvraag of bijvoorbeeld omstandigheden die om een studie aanpassing vragen zoals gendertransitie.


Joke van Saane, namens het CvB: “Op de UvH is er toenemende aandacht voor inclusief en toegankelijk onderwijs. De intentieverklaring sluit goed aan bij het verder implementeren van de doelen uit het Strategisch plan van de UvH, het beleid rond studentenwelzijn en de doelen rond diversiteit en inclusie. Met het ondertekenen van de intentieverklaring willen we als CvB een duidelijk signaal afgeven: de UvH vindt inclusief onderwijs belangrijk.” De stuurgroep Diversity, Equity & Inclusion (DEI) van de UvH ondersteunt de verklaring. Caroline Suransky, voorzitter van de stuurgroep DEI: “Deze verklaring en de notitie sluiten goed aan bij de doelstellingen van de stuurgroep om de inclusiviteit van het onderwijs op de UvH te bevorderen.” 

Over de intentieverklaring

Het Ministerie van OCW roept universiteiten, hbo en mbo instellingen op om de intentieverklaring VN Verdrag- Handicap te ondertekenen en samen te werken aan toegankelijk onderwijs voor iedereen. De  ECIO, het Expertisecentrum inclusief onderwijs, adviseert en ondersteunt universiteiten, hogescholen en het mbo bij het inclusiever maken van het onderwijs en was aanwezig bij de ondertekening. In haar presentatie benadrukte Elke van Doorn van ECIO het belang van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Ze legde de nadruk op de relevantie van proactieve inspanningen om belemmeringen weg te nemen, hoewel er altijd studenten zullen zijn die behoefte hebben aan maatwerkondersteuning. 


Lees meer op de website van ECIO: 

https://ecio.nl/nieuws/universiteit-voor-humanistiek-bevordert-inclusief-onderwijs-met-ondertekening-intentieverklaring-vn-verdrag/


Op de foto:

Elke van Doorn (ECIO) en Joke van Saane (UVH) na de ondertekening van de Intentieverklaring.


Het college van bestuur van de UvH ondertekende de Intentieverklaring van het VN-verdrag voor inclusiever onderwijs.