Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

UvH nieuwsbrief (19 december 2023)

De UvH bestaat 35 jaar: eredoctoraten voor Kristján Kristjánsson en Sheila Sitalsing


In 2024 vieren we ons 35-jarig bestaan. Het thema 'Ruimte voor betekenis' vormt de rode draad in het jubileum. Het lustrumjaar start op 29 januari met de uitreiking van twee eredoctoraten tijdens de diesviering in de Geertekerk. 
Professor Kristján Kristjánsson ontvangt een eredoctoraat voor zijn wetenschappelijke onderzoek en maatschappelijke impact op het snijvlak van morele vorming, morele psychologie en filosofie. Econoom en journalist Sheila Sitalsing ontvangt een eredoctoraat voor de manier waarop zij het maatschappelijk debat mede vormgeeft. Aansluitend kun je op 30 januari in gesprek met de eredoctores tijdens verschillende activiteiten. Lees meer over de  eredoctoraten en de activiteiten.

Keuzegids: bachelor Humanistiek is topopleiding


In de Keuzegids Universiteiten 2024 heeft de bacheloropleiding Humanistiek het predicaat ‘Topopleiding’ gekregen. Dit betekent dat studenten bijzonder tevreden zijn over deze opleiding.  De bachelor Humanistiek scoort in de nieuwste Keuzegids maar liefst 76 punten. Uit de Keuzegids blijkt dat studenten de docenten en de sfeer op de UvH bijzonder hoog waarderen. Lees meer over de beoordeling.

UvH en UU starten met andere partners een meerjarig actie-onderzoek naar ‘Alledaags Burgerschap in de Buurt’


Hoe zorg je ervoor dat heel verschillende bewoners in een wijk goed samenleven? En dat bewoners met ondersteuningsvragen ook opgenomen worden in de ondersteuningsnetwerken in de buurt? Binnen de opgave Thuis in je Wijk gaan samenwerkende zorg- en welzijnspartijen en actieve buurtbewoners in Utrecht dit onderzoeken, samen met de Universiteit voor Humanistiek, de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en Panel Meetellen. Lees meer over dit project.

NWO honoreert onderzoeksproject over eenzaamheid onder mensen met een licht verstandelijke beperking


Mensen met een licht verstandelijke beperking ervaren meer eenzaamheid dan mensen zonder deze beperking. NWO honoreerde een projectaanvraag waarin onderzoekers uit de sociale en geesteswetenschappen samenwerken met mensen met een licht verstandelijke beperking en hun (in)formele netwerken. Ze ontwikkelen een (online) lerende gemeenschap die de eenzaamheid van mensen met een licht verstandelijke beperking wil begrijpen en verminderen. Gustaaf Bos en Joanna Wojtkowiak van de Universiteit voor Humanistiek zijn mede-aanvragers van het project met de naam COLLELO. Lees meer over het onderzoek.

‘Waren we goed of fout?’ Hoe we in Nederland omgaan met gevoelige geschiedenis


Hoe geven we in Nederland betekenis aan de collectieve herinnering aan gevoelige geschiedenis, zoals de Holocaust en het slavernijverleden? Hoe komt het dat daderschap onderbelicht blijft? Joandi Hartendorp onderzocht de beelden en verhalen die we gebruiken in het voortgezet onderwijs en interviewde geschiedenisdocenten. Op 4 december verdedigde ze haar proefschrift Were we good or were we bad? Common Ground in Dutch Slavery and Holocaust Education aan de Universiteit voor Humanistiek. Lees meer over haar promotieonderzoek.

Promotie Huub Purmer over leiderschap en zingeving in grassroots innovations


Huub Purmer verdedigde op 7 december zijn proefschrift De magie van meedoen. Een exploratief onderzoek naar de rol van leiderschap en zingeving in grassroots innovations: scheppen van transformatieve ruimtes. Hij voerde een verkennend onderzoek uit naar de rol van leiderschap en zingeving in de context van 'grassroots innovations' voor duurzame ontwikkeling. Lees meer over zijn onderzoek.

Bekijk de nieuwe leergangen van de UvH Academie


De LEERGANG LUISTERKUNST IN ZORG EN WELZIJN start op 19 februari. In deze leergang van 9 bijeenkomsten werken we aan verbetering van luisteren via bewustwording, attitude, kennis en vaardigheden. Wil je eerst proeven? Volg een gratis proefcollege op 15 januari of 1 februari.

De LEERGANG JIJ EN DE ANDER IN COMPLEXE ZORG start op 8 maart. Deze leergang van 5 lesdagen is voor gedragskundigen, coaches, teamleiders en begeleiders in de verstandelijk gehandicaptenzorg die bewuster willen werken vanuit hun eigen ervaring en professionaliteit.

De LENTESCHOOL PARTICIPATIEF ACTIE-ONDERZOEK start op 21 maart. Tijdens dit programma van 5 lesdagen leer je als onderzoeker of professional hoe je het verschil kunt maken en je werkomgeving via actieonderzoek op een hoger plan kunt tillen.

Informatieavond graduate school op 25 januari: meld je alvast aan!


Denk je erover je proefschrift te schrijven en ben je geïnteresseerd in onze graduate school? Op donderdagavond 25 januari 2024 (19.30-20.30) houden we een online informatieavond. We nodigen je uit om meer te weten te komen over het programma en onderzoek van de graduate school. Meld je alvast aan.

Omgeschreven bachelorscriptie verschijnt in peer reviewed tijdschrift


Humanistiek-studente Marishelle Lieberwerth schreef in 2022 haar bachelorscriptie over de impact van long Covid op de manier waarop mensen hun leven betekenis geven. Samen met docent-onderzoeker Alistair Niemeijer bewerkte ze de scriptie tot een wetenschappelijk artikel dat onlangs geplaatst is in het open access International Journal of Qualitative Studies on Health and Wellbeing. Lees verder.

Symposium 'Rituelen en angst in de geestelijke verzorging' op 18 januari


Geestelijk verzorgers worden in hun werk op verschillende manieren geconfronteerd met angst. Hoe gaan zij hiermee om en op welke manier kunnen rituelen hieraan bijdragen? Op initiatief van het Universitair Centrum voor Geestelijke Verzorging en het Instituut voor Rituele en Liturgische Studies (waar ook de UvH deel van uitmaakt), is er op 18 januari 2024 in Amsterdam een symposium over dit onderwerp. Geestelijk verzorgers uit verschillende werkvelden, onderzoekers, psychologen en andere belangstellenden ontmoeten elkaar rondom het thema ‘rituelen en angst’. Meer informatie vind je op de website van IRILIS.

Masterscriptie: 'Seksisme in de raad is een blinde vlek'


Voor zijn masteronderzoek aan de Universiteit voor Humanistiek interviewde Davy Friesen veertien vrouwelijke raadsleden uit acht provincies. Hij stelt vast dat vrouwelijke raadsleden anders worden bejegend dan mannelijke. Met name geïnterviewden uit de grotere gemeenten beschrijven voorbeelden van denigrerend gedrag, opmerkingen over het uiterlijk en leeftijdsdiscriminatie. En dan hebben we het over het gedrag van collega’s. Lees een interview met Davy in Binnenlands Bestuur.

Meeloopcolleges voor onze masters


Heb je al onze masteravond of master open dag bezocht en wil je een beter beeld krijgen van een van onze masters Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven, of Zorgethiek en Beleid? Geef je dan nu op voor een meeloopcollege, waarin je in de collegebanken zit tussen onze masterstudenten. Je kunt na aanmelding deelnemen op een meeloopcollege van BKS op 21 december en in het nieuwe jaar op donderdag  11 januari. Het meeloopcollege voor Zorgethiek en Beleid is op 18 januari.

Vernieuwing samenwerking Humanistisch Verbond en Universiteit voor Humanistiek

Het Humanistische Verbond (HV) en de Universiteit voor Humanistiek (UvH) hebben besloten om de onderlinge samenwerking te vernieuwen. De samenwerking blijft van grote waarde voor beide partijen, echter vernieuwing is nodig vanwege ontwikkelingen in het onderwijsveld en voor de governance van de UvH. De belangrijkste wijziging hangt samen met de aanpassing van het bestuursmodel van de UvH. De raad van toezicht van de UvH wordt niet langer benoemd door het HV, zodat de onafhankelijkheid van de UvH is geborgd. Het HV blijft een belangrijke adviesrol vervullen voor de UvH. Lees verder.

In de media

  • Het Hoger Onderwijs Persbureau sprak met universitair docenten, onder wie Caroline Suransky en Noortje Bot, over het omgaan met ingewikkelde onderwerpen tijdens colleges (zoals Israel en Palestina). 
  • Trouw sprak onder anderen met Joke van Saane over de 'sinterklaasleugen'. 

Op naar een nieuw jaar vol ruimte voor betekenis!

Tot slot wensen we natuurlijk iedereen fijne feestdagen toe, en een nieuw jaar vol ruimte voor betekenis!