Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

UvH nieuwsbrief (14 maart 2024)

Oratie Menno Hurenkamp op 12 april


Op vrijdagmiddag 12 april houdt prof. dr. Menno Hurenkamp zijn oratie in De Leeuwenbergh, Utrecht. Bij de aanvaarding van de leerstoel ‘Democratie als Mensenwerk’ spreekt hij zijn inaugurele rede uit, met als titel Valse vrienden? Democratiearmoede en wat eraan te doen. Meer informatie en aanmelden.

Conferentie ‘Een Wereld van Verschil’ op 22 mei: meld je alvast aan!


Wie gaat er met ons in gesprek over de plek die mensen met een verstandelijke beperking kunnen innemen in onze hedendaagse samenleving? Tijdens deze conferentie presenteren onderzoekers Femmianne Bredewold en Simon van der Weele na vier jaar uitgebreid onderzoek hun boek Een Wereld van Verschil. Instellingsterreinen en het goede leven voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze staan stil bij het ‘ongewone’ leven van mensen met een verstandelijke beperking die wonen op instellingsterreinen in Nederland. Met gastsprekers Lynn Berger, expert Astrid van der Kooij en kunstenaar Aleid Denier van der Gon. Programma en aanmelden.

Morning with MAR (Meaningful Artistic Research) op 12 april


Meaningful Artistic Research (MAR) is de samenwerking tussen UvH en Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Op vrijdag 12 april organiseren we een Morning with MAR over ‘beginnen’, met een gezamenlijk ontbijt. Deelnemers gaan luisteren, vertellen, maken en reflecteren op wat het betekent om onderzoek en creatieve maakprocessen te beginnen. Dr. Gustaaf Bos is een van de sprekers en er zijn diverse werksessies.  Lees meer en meld je aan.

Universiteit voor Humanistiek is nieuwe partner in Utrecht Summer School

De Universiteit voor Humanistiek treedt toe tot het samenwerkingsverband van de Utrecht Summer School. Woensdag 13 maart ondertekenden UU-rector Henk Kummeling en UvH-rector Joke van Saane hiertoe een overeenkomst op een feestelijke bijeenkomst waarin de Summer School haar nieuwe aanbod presenteerde. Met jaarlijks zo’n 160 cursussen, waaraan 3000 studenten en professionals uit de hele wereld deelnemen, is deze Summerschool de grootste in Europa. Lees meer. 

Handreiking samenwerken met gezinnen met een zorgintensief kind


Het driejarige collaboratieve onderzoeksproject ‘Kwetsbaarheid én kracht in gezinnen met een zorgintensief kind’ leverde inzichten op in de dagelijkse complexiteit van deze gezinnen. Dat resulteerde in een handreiking om te komen tot een goede balans in het gezinsleven. Tijdens een symposium op 27 februari werd de handleiding gepresenteerd. Lees meer en download de handreiking

Rituelen in het openbaar voortgezet onderwijs


Rituelen spelen een belangrijke rol in de persoonsvorming en gemeenschapsvorming op scholen met een religieuze achtergrond, maar ook in het openbaar voortgezet onderwijs worden er tal van rituelen georganiseerd. Isolde de Groot, Emy Spekschoor en Joanna Wojtkowiak van de Universiteit voor Humanistiek verrichtten een verkennend onderzoek op drie middelbare scholen. Lees meer over hun rapport Rituelen op scholen.

Onderzoek stakeholders: UvH heeft uniek profiel, meer impact mogelijk

UvH gebouw met vlag

Verbinding met de omgeving is cruciaal volgens het strategisch plan van de UvH. Daarom hebben wij de beelden en verwachtingen van onze stakeholders laten onderzoeken. Er is veel waardering voor het onderwijs en onderzoek van onze universiteit. Stakeholders geven ook aan dat meer impact mogelijk is Het onderzoek is gedaan onder alumni, medewerkers, studenten en mensen uit ons academische en corporate netwerk. Bekijk meer uitkomsten.

Meeloopcollege Humanistiek op 18 maart


Heb je al een open dag bezocht en wil je je verder verdiepen in de master Humanistiek? Kom dan naar het meeloopcollege op 18 maart 2024 van 15.30 tot 17.15 uur. Dit is een regulier eerstejaarscollege met als thema polarisatie in de samenleving. Als deelnemer zit je tijdens het college tussen onze masterstudenten. Zo kun je zelf ervaren hoe het is om aan de Universiteit voor Humanistiek te studeren. Meld je aan!