Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

UvH nieuwsbrief (13 juli 2023)

We wensen je een fijne zomer toe!

Denker des Vaderlands Marjan Slob is gastspreker Opening Academisch Jaar (4 september)


Denker des Vaderlands Marjan Slob is onze gastspreker op de Opening van het Academisch Jaar op maandag 4 september in de Pieterskerk. Het thema van de opening is Ruimte voor betekenis. Marjan Slob zal haar reflectie geven op de rol van de Universiteit voor Humanistiek en de humanistische waarden in maatschappelijke vraagstukken van nu en de toekomst. Muziek wordt verzorgd door het Utrechts Studenten Koor en Orkest. Meer informatie en aanmelden.

Zingeving op latere leeftijd in een zorgomgeving


Hoe verloopt het proces van zingeving van ouderen die een vorm van zorg ontvangen? En wat zou je eventueel kunnen doen om dit proces te ondersteunen? Op 27 juni verdedigde Claudy Weijers haar proefschrift De oogst van het geleefde leven. Zingeving op latere leeftijd in een zorgomgeving aan de Universiteit voor Humanistiek. “Het beïnvloeden van zingeving op latere leeftijd verloopt vooral via relaties.” Lees meer over haar onderzoek.

Onderzoek naar project Maatschappelijke Diensttijd: veel jongeren hebben positieve ervaringen

Rapport MDT
Het project Maatschappelijke Diensttijd (MDT) is gericht op jongeren tussen de 12 en 30 jaar die naast hun studie, school of werk ongeveer zes maanden meedoen aan vrijwilligersprojecten. De Universiteit voor Humanistiek onderzocht wat de verwachtingen van deelnemers waren en wat ze hebben geleerd. De deelnemers wisten niet zo goed wat ze ervan moesten verwachten, maar de meeste ervaringen waren achteraf positief. Lees meer en download het rapport.

UvH start onderzoek naar vrijheid en gelijkheid in het onderwijs


De Universiteit voor Humanistiek start een onderzoek naar vrijheid en gelijkheid in het onderwijs. Dit onderzoek richt zich op wenselijke uitgangspunten volgens burgers en onderwijsprofessionals. De vrijheden en verantwoordelijkheden van scholen zijn in Nederland vastgelegd in artikel 23 van de Grondwet. Sluit dit artikel uit 1917 nog wel aan bij huidige visies op goed onderwijs en ontwikkelingen in de samenleving? Meer informatie over het onderzoek.

Nieuwe handreiking over proactieve zorgplanning

omslag handreiking

Voor zorgprofessionals is er nu de handreiking Proactieve zorgplanning in de langdurige zorg. Hij is ontwikkeld door een multidisciplinaire werkgroep, waaraan ook onderzoeker Susanne van den Hooff namens de Universiteit voor Humanistiek deelnam. Zorgprofessionals vinden in de handreiking handvatten om proactieve zorgplanning toe te passen. Hiermee kunnen zij zorg bieden die past bij de wensen van cliënten. Lees meer over de publicatie.

Hoogleraar Anja Machielse geeft openbare (afscheids)rede


Op 11 oktober houdt Anja Machielse een openbare rede ter gelegenheid van haar emeritaat als hoogleraar Humanisme en Sociale Weerbaarheid aan de Universiteit voor Humanistiek. In haar rede zal zij ingaan op het belang van weerbaarheid in een samenleving waarin steeds meer mensen afhaken omdat ze niet mee kunnen of willen doen. “We hebben veel te danken aan Anja’s kwaliteiten en onvermoeibare inzet”, aldus rector Joke van Saane. We zijn dan ook blij dat ze nog aan onze universiteit verbonden blijft.” Lees meer.

Joke van Saane herbenoemd als rector en collegevoorzitter


De raad van toezicht van de Universiteit voor Humanistiek heeft prof. dr. Joke van Saane met ingang van 1 juli herbenoemd tot rector en voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit voor Humanistiek. Joke van Saane is sinds 1 juli 2019 verbonden aan de UvH als rector en voorzitter van het college van bestuur. Met deze herbenoeming start zij met haar tweede termijn van vier jaar.  Lees de reacties van de raad van toezicht en Joke van Saane.

In de media rondom Keti Koti

Joandi in gesprek bij AT5
Veel aandacht was er de afgelopen weken voor de nationale herdenking van de afschaffing van de slavernij op 1 juli. 

  • Met de excuses van de koning begint het pas, zeggen experts. "Nu start het bredere, maatschappelijke gesprek over wat herstel eigenlijk is. Dat is een gemeenschappelijk proces en gaat ook over wat voor maatschappij wij willen zijn'', aldus hoogleraar Nicole Immler in het Algemeen Dagblad en in het Parool. Immler leverde een bijdrage aan het project Staat en Slavernij, dat in opdracht van de Tweede Kamer is uitgevoerd. Bevindingen uit onderzoek van Immler werden op 1 juli aangehaald in de speech van minister Carola Schouten. In Trouw werd zij op 30 juni bevraagd over het vraagstuk rondom herstelbetalingen.
  • Promovendus Joandi Hartendorp doet onderzoek naar het onderwijs over het slavernijverleden. Joandi vertelde in de rubriek Amsterdam Informeert van AT5 onder andere waarom de slavernij zo lang kon duren en hoe ideeën uit die tijd toch nog steeds doorwerken. Het NPO Radio 1-programma Vroeg! had een speciale Keti Koti-themaweek. In aflevering twee komt Joandi aan het woord over hoe het koloniale- en slavernijverleden wordt behandeld in het Nederlandse geschiedenisonderwijs. Onderwijsvakbond AOb publiceerde zeven tips van Joandi voor betere lessen over het slavernijverleden. 

Verder in de media

  • Langdurige eenzaamheid kan leiden tot gezondheidsklachten. Het overheidsprogramma Eén tegen Eenzaamheid kreeg eind 2022 een vervolg. Binnenlands Bestuur ging in gesprek met Anja Machielse over het doel van het programma.
  • Praktische netwerken binnen de zorg en het sociaal domein hebben moeite met het krijgen van financiering. Abstracte netwerken vanuit de overheid krijgen sneller subsidie. Dat stelt  Evelien Tonkens in een publicatie van de Wetenschappelijke Adviesraad die zij toelicht bij Binnenlands Bestuur 
  • Bij NEMO Kennislink komt Menno Hurenkamp aan het woord over de DNA Dialogen. Is het een goed idee om met de burger in gesprek te gaan over ingewikkelde technologische ontwikkelingen? Hij ziet het nut van maatschappelijke dialogen zeker in, maar is ook kritisch. 
  • Bijzonder hoogleraar Disability Studies Alice Schippers stond Vrij Nederland te woord in een artikel over studeren aan de universiteit met een verstandelijke beperking.

Bekijk het jaarverslag 2022

Het jaarverslag 2022 is gepubliceerd op onze website