Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Opening academisch jaar - Ruimte voor betekenis

Op maandag 4 september houdt de Universiteit voor Humanistiek haar Opening Academisch Jaar met als gastspreker de huidige Denker des Vaderlands Marjan Slob. Het thema van de opening is Ruimte voor betekenis. 

Het is een hele zoektocht hoe je je als denkend en voelend mens staande houdt in het licht van de grote problemen van onze tijd. Twee bekende reacties - zelfhaat en zelfgenoegzaamheid - voldoen in ieder geval niet. Ze miskennen namelijk elk op eigen wijze de realiteit. En de realiteit moeten we juist dringend liefhebben. Marjan Slob zal belichten wat deze oproep van ons vraagt, en hoe een humanistische universiteit daarbij kan helpen.


Filosoof en onderzoeker aan de Universiteit voor Humanistiek Simon van der Weele, spreekt een column uit. Deze zal gaan over de plaats van betekenis in het onderzoek dat hij en Femmianne Bredewold doen naar een betekenisvol leven voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking, die niet in staat zijn uit te leggen hoe zij de wereld ervaren.

De muzikale intermezzo's worden verzorgd door het koor van het Utrechts Studenten Koor en Orkest (USKO).

Het programma duurt van 15.30 tot 16.45 uur. Aansluitend is er een feestelijke receptie in de (tuin van de) Pieterskerk.Marjan Slob is filosoof, essayist, en de huidige Denker des Vaderlands. Ze schreef meerdere prijswinnende boeken en was lid van de Raad van Toezicht van de UvH.

Locatie Pieterskerk, Pieterskerkhof 3, Utrecht
E-mail events@uvh.nl
Datum 4-9-2023
Openingstijden Aanvang stipt 15.30 uur, Pieterskerk open om 15.10 uur
Toegankelijkheid mensen met een beperking Neem even contact op met de organisatie via events@uvh.nl