Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Publicatie ‘Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten?’ online beschikbaar

Nu er op publieke voorzieningen veel bezuinigd wordt, is de hoop dat vrijwilligers de ontstane gaten opvullen. Maar is dit wel zo'n goed idee? De afgelopen twee jaar hebben sociaal wetenschappers Evelien Tonkens (hoogleraar UvH), Loes Verplanke, Marianne van Bochove en Jan Willem Duyvendak de verschuiving van betaald werk naar vrijwilligerswerk in zorg en welzijn van nabij onderzocht. Hun onlangs gepubliceerde boek Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten? Nieuwe verhoudingen tussen vrijwilligers en professionals in zorg en welzijn is nu online (gratis) beschikbaar. Lees verder>

Nu er op publieke voorzieningen veel bezuinigd wordt, is de hoop dat vrijwilligers de ontstane gaten opvullen. Burgers kunnen en willen veel meer zelf doen, vinden voorstanders. Tegenstanders spreken van misbruik van vrijwilligerswerk en van verdringing van betaalde arbeid. De FNV voert er actie tegen. Wie heeft gelijk? De afgelopen twee jaar hebben sociaal wetenschappers Evelien Tonkens (UvH), Loes Verplanke, Marianne van Bochove en Jan Willem Duyvendak de verschuiving van betaald werk naar vrijwilligerswerk in zorg en welzijn van nabij onderzocht. Dinsdag 9 september 2014 presenteren zij hun boek in Amsterdam. (De bijeenkomst is vol.)