Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Levenskunst en dementie: expositie en openbaar college met Joep Dohmen en Paula Irik

Wat is levenskunst voor mensen met dementie? Hoe kunnen geestelijk verzorgers daar aan bijdragen? Maandag 29 september geven Joep Dohmen en Paula Irik samen een openbaar college in de mastermodule Begeleiding (Humanistische visies en praktijken). Dohmen is hoogleraar Wijsgerige en praktijkgerichte ethiek aan de UvH en schreef verschillende boeken over levenskunst. Paula Irik is geestelijk verzorger in de ouderenzorg en auteur van boeken over geestelijke verzorging aan mensen met dementie. Tot 1 oktober is er in het gebouw van de UvH ook een foto expositie over dit onderwerp. Lees verder>

Maandag 29 september (9.00 tot 11.45) geven Joep Dohmen, hoogleraar Wijsgerige en praktijkgerichte ethiek aan de UvH en auteur van diverse boeken over levenskunst, en Paula Irik, geestelijk verzorger in de ouderenzorg en auteur van diverse boeken over geestelijke verzorging aan mensen met dementie, samen een gastles verzorgen in de module Begeleiding1 (Humanistische visies en praktijken). Het onderwerp van de les is de vraag wat levenskunst van mensen met dementie is en hoe geestelijk verzorgers daaraan kunnen bijdragen. Vanwege de actualiteit van het thema zijn behalve onze eigen studenten ook andere geïnteresseerden van harte welkom.